Wet op de openbare overnamebieding

Print

In het kader van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen werd er door de NV Koinon op 30/08/2018 als rechtstreekse houder van meer dan 30% van de aandelen Roularta Media Group een actualisatie gedaan van de aanmelding bij de FSMA overeenkomstig artikel 74 § 6 van voormelde wet.