Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

 

Aantal aandelen

%
Koinon NV(1) 9.352.977 71,17%
SA West Investment Holding(1) 522.136 3,97%
Capfi Delen Asset Management NV 394.201 3,00%
Eigen aandelen(2) 1.373.589 10,45%
Individuele en institutionele beleggers 1.498.220 11,40%
Totaal 13.141.123 100,00%

(1) De NV Koinon en de SA West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.
(2) toestand per 31/12/2022

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 9.407.428 aandelen op naam.