Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

Situatie per 30/06/2024

Aantal aandelen

% tov kapitaal # Stemrechten % Stemrechten
Koinon NV(1) 10.072.436 72,30% 18.954.653 81,21%
West Investment Holding SA(1) 522.136 3,75% 1.044.272 4,47%
Eigen aandelen 1.346.747 9,67% 1.346.747 5,77%
Individuele en institutionele beleggers 1.990.601 14,29% 1.990.601 8,53%
Totaal 13.931.920 100,00% 23.336.273 100%

(1) De NV Koinon en de SA West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 10.599.934 aandelen op naam.