Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

 

Aantal aandelen

%
Koinon Comm. VA(1) 9.352.977 71,17%
SA West Investment Holding(1) 522.136 3,97%
Capfi Delen Asset Management NV 394.201 3,00%
Eigen aandelen(2) 1.389.309 10,57%
Individuele en institutionele beleggers 1.482.500 11,28%
Totaal 13.141.123 100,00%

(1) De Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.
(2) toestand per 31/12/2021

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 9.407.428 aandelen op naam.