Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

 

Aantal aandelen

%
Koinon Comm. VA(1) 8.989.665 68,409%
SA West Investment Holding(1) 522.136 3,973%
Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA 998.725 7,600%
Capfi Delen Asset Management NV 394.201 2,999%
Eigen aandelen(2) 596.935 4,542%
Individuele en institutionele beleggers

1.639.461

12,476%

(1) De Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.
(2) toestand per 31/03/2019

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 9.407.428 aandelen op naam.