13 - Klimaatactie

Print

Klimaatactie (SDG 13)

Doelstelling SDG:
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Ambitie Roularta:
Roularta Media Group kiest resoluut voor een duurzamer energie- en grondstoffenbeleid en streeft naar een significant kleinere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2 -neutraliteit in 2040.

Relevantie:
Een verbintenis om concrete inspanningen te leveren om de klimaatverandering te bestrijden, de ecologische voetafdruk te verminderen en een actieplan uit te werken om de CO2 -uitstoot te neutraliseren.

Impact:

 • CO2 -uitstoot
 • Broeikasgassen
 • Reduce-Reuse-Recycle
 • Biodiversiteit

Niet enkel willen we verantwoord consumeren en produceren: we tillen ons engagement ook enkele niveaus hoger. Roularta doet haar uiterste best om de impact van het bedrijf op het milieu zo goed mogelijk te compenseren, neutraliseren én zelfs pro-actief het milieu te bevorderen.

Streven naar CO2-neutraliteit

Roularta streeft naar CO2-neutraliteit voor scopes 1 & 2 (energie, gas en elektriciteit) en heeft een concreet stappenplan uitgewerkt om deze doelstelling tegen 2040 te behalen:

2021 - 2022

2023

2024 - 2030

2031 - ...

"measure"

"analyse"

"reduce"

"neutralise"

In kaart brengen carbon footprint

Uitvoeren energie-audits

Waar mogelijk, voorstellen uit audits implementeren
Investering in nieuwe ovens drukkerij
Investering in bijkomende zonnepanelen
Voortzetting ISO 50001

Aankoop groene stroom
Compensatie CO²-uitstoot verbruikt gas

Download stappenplan

Om ook zo goed mogelijk ons steentje bij te dragen aan scope 3, indirecte CO2-uitstoot die Roularta zelf niet in de hand heeft, leggen we onze leveranciers een aankoopcharter voor.

Green Deal & Biodiversiteit

Als Green Deal bedrijf zet Roularta zich in voor biodiversiteit. Enkele voorbeelden:

 • In 2021 won Roularta de award Biodivers Bedrijventerrein voor een project waarin 5,8 ha van de bedrijfsterreinen werd toegewezen aan wilde natuur met bloemenborders, vijver/wadi, bloemenweiden voor zandbijen en honingbijen, bermen met heesters, nestkasten met een succesvol broedsel voor de torenvlak, insectenhotels en bijenkasten voor honingbijen.
 • Ook in Brussels Media Centre werden spreeuwenkasten geplaatst voor Vlaanderens meest bedreigde vogels.
 • Op het bedrijventerrein aan het hoofdkantoor te Roeselare werden 15.000 bomen aangeplant. Dit gebeurde op 2 manieren: enerzijds de klassieke manier door één boom per 1,3 vierkante meter een plek te geven, anderzijds volgens de Miyawaki-methode. Er is ook ruimschoots plaats voor solitaire bomen.
 • Op de parking installeerden we elektrische laadpalen en stoominstallaties om mos en onkruid biologisch te verwijderen.

Herbebossingsproject in Senegal i.s.m. Lignaverda

Onder het motto “Let’s make the desert green” slaan Roularta Media Group en non-profitorganisatie Lignaverda, gesteund door Ondernemers voor Ondernemers, de handen in mekaar om 41 hectare bos aan te leggen in Senegal. Het herbebossingsproject heeft niet enkel een ecologische, maar ook een grote maatschappelijke impact. Voor deze steun mocht Roularta trots het OVO-diploma in ontvangst nemen; een diploma ter erkenning van de steun aan lokaal ondernemerschap in Afrika.

 • Ecologische impact: dankzij een financiering van €25.000 kan Lignaverda 41 hectare bos aanleggen, het equivalent van zo'n 58 voetbalvelden. Goed voor een jaarlijkse CO2-captatie van 143 tot 205 ton ! Dit brengt Roularta Media Group weer een stap dichter bij de doelstelling om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Omdat er niet zomaar bomen geplant worden, maar zeer doordacht bossen worden aangelegd, zal dit project ook optimaal de lokale biodiversiteit boosten.
 • Maatschappelijke impact:
  • inkomenszekerheid, gezien de bomen levend meer waard zijn dan omgehakt, want Arabische gum, olie van de Balanites zijn lang houdbare 'commodities'.
  • Financiële onafhankelijkheid bevordert de empowerment van vrouwen (SDG 5, gendergelijkheid) en zorgt ervoor dat zij op hun beurt hun kinderen naar school sturen (SDG 4, kwaliteitsonderwijs)