13 - Klimaatactie

Print

Klimaatactie (SDG 13)

Doelstelling SDG:

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

 

Ambitie Roularta:

Roularta Media Group kiest resoluut voor een duurzamer energie- en grondstoffenbeleid en streeft naar een significant kleinere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2 -neutraliteit in 2040.

 

Relevantie:

Een verbintenis om concrete inspanningen te leveren om de klimaatverandering te bestrijden, de ecologische voetafdruk te verminderen en een actieplan uit te werken om de CO2 -uitstoot te neutraliseren.

 

Impact:

  • CO2 -uitstoot
  • Broeikasgassen
  • Reduce-Reuse-Recycle
  • Biodiversiteit

Niet enkel willen we verantwoord consumeren en produceren: we tillen ons engagement ook enkele niveaus hoger. Roularta doet haar uiterste best om de impact van het bedrijf op het milieu zo goed mogelijk te compenseren, neutraliseren én zelfs pro-actief het milieu te bevorderen.

Streven naar CO2-neutraliteit

Roularta streeft naar CO2-neutraliteit voor scopes 1 & 2 (energie, gas en elektriciteit) en heeft een concreet stappenplan uitgewerkt om deze doelstelling tegen 2040 te behalen:

2021 - 2022

2023

2024 - 2030

2031 - ...

"measure"

"analyse"

"reduce"

"neutralise"

In kaart brengen carbon footprint

Uitvoeren energie-audits

Waar mogelijk, voorstellen uit audits implementeren
Investering in nieuwe ovens drukkerij
Investering in bijkomende zonnepanelen
Voortzetting ISO 50001

Aankoop groene stroom
Compensatie CO²-uitstoot verbruikt gas

Download stappenplan

Om ook zo goed mogelijk ons steentje bij te dragen aan scope 3, indirecte CO2-uitstoot die Roularta zelf niet in de hand heeft, leggen we onze leveranciers een aankoopcharter voor.

Green Deal & Biodiversiteit

Als Green Deal bedrijf zet Roularta zich in voor biodiversiteit. Enkele voorbeelden:

  • In 2021 won Roularta de award Biodivers Bedrijventerrein voor een project waarin 5,8 ha van de bedrijfsterreinen werd toegewezen aan wilde natuur met bloemenborders, vijver/wadi, bloemenweiden voor zandbijen en honingbijen, bermen met heesters, nestkasten met een succesvol broedsel voor de torenvlak, insectenhotels en bijenkasten voor honingbijen.
  • Ook in Brussels Media Centre werden spreeuwenkasten geplaatst voor Vlaanderens meest bedreigde vogels.
  • Op het bedrijventerrein aan het hoofdkantoor te Roeselare werden 15.000 bomen aangeplant. Dit gebeurde op 2 manieren: enerzijds de klassieke manier door één boom per 1,3 vierkante meter een plek te geven, anderzijds volgens de Miyawaki-methode. Er is ook ruimschoots plaats voor solitaire bomen.
  • Op de parking installeerden we elektrische laadpalen en stoominstallaties om mos en onkruid biologisch te verwijderen.