Dividendpolitiek

Print

 

De algemene vergadering volgt op voorstel van de raad van bestuur inzake de resultaatbestemming een beleid waarbij zij poogt een dividend uit te keren, zonder hierbij het gezonde evenwicht tussen een dividenduitkering en het behoud van de investeringsmogelijkheden uit het oog te verliezen.

Op voordracht van de raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van 16 mei 2023 voorgesteld worden om in lijn met voorgaande twee jaren een brutodividend van 1 euro per aandeel uit  te keren.