Eigen aandelen

Print

In de loop van het boekjaar 2022 werden er geen eigen aandelen ingekocht op basis van  de statutaire machtiging van de raad van bestuur.
Per 31 december 2022 heeft de vennootschap 1.373.589 eigen aandelen in portefeuille, die 10,45% van het kapitaal vertegenwoordigen.