12 - Verantwoorde consumptie en productie

Print

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

Doelstelling SDG:

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

 

Ambitie Roularta:

Roularta Media Group zet in op duurzame productie en consumptie, en kiest voor partners die deze visie delen.

 

Relevantie:

Een duidelijke en expliciete keuze m.b.t. efficiënt gebruik van grondstoffen, vermindering van afval, duurzame aankoop en de samenwerking met leveranciers.

 

Impact:

 • Aankoop
 • Productie
 • Consumptie
 • Energieverbruik
 • Innovatie

Energie-efficiëntie

Door middel van zuinig en efficiënt energieverbruik, zowel in de productie-omgeving als op kantoor, beperken we actief de impact op het milieu. We investeren hiervoor steeds in de best beschikbare en meest efficiënte technieken. Dit continu streven naar optimalisatie werd vastgelegd in een formele energiebeleidsverklaring.

Enkele voorbeelden van verbeteringsmaatregelen:

 • Roularta is in 2016 toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid, opvolger van het benchmark- en auditconvenant Energie. In dit kader werd een energieplan, energierapportage en een energiemanagementsysteem opgezet.
 • In 2019 behaalde dit energiemanagementsysteem het ISO 50001-certificaat.
 • We installeerden tot nu toe al een 2000-tal zonnepanelen: 1138 in Roeselare en 832 in Brussel.

Andere initiatieven in de productie-omgeving

 • Conform de norm hernieuwt Roularta driejaarlijks haar intekening op het sectorplan van Febelgra/Fedustria. Daarmee verbinden we ons tot concrete aandachtspunten voor verpakkingsafval.
 • Sinds 2023 zijn de eerste magazinemerken al overgestapt op een ‘paper wrap’. Steeds meer van onze titels zullen deze overstap van een plastic verpakking naar een papieren verpakking maken.
 • We namen al diverse ingrepen in het productieproces om het verbruik van stadswater systematisch te doen dalen. Een voorbeeld: door een ombouw van de koelinstallatie kan een deel van het gebruikte water in de productieomgeving opnieuw ingezet worden. Zo slagen we erin om ruim 7.000 m3 water per jaar te besparen!
 • De drukkerij blijft inzetten op het gebruik van duurzame inkten, gerecycleerd papier en energiezuinige drukpersen. Zo investeerden we begin 2023 in 3 gloednieuwe energie-efficiënte droogovens.

Weg met plastic op de werkvloer

Ook wat betreft consumptie stimuleren we onze medewerkers om actief bij te dragen aan een duurzame day-to-day werkomgeving. Duurzame gewoontes worden zo goed mogelijk gefaciliteerd en aangemoedigd.

 • Zo krijgen medewerkers bijvoorbeeld elk een persoonlijke herbruikbare mok en drinkfles.
 • Worden bij uitzondering toch nog plastic flesjes gebruikt, bijvoorbeeld aangekochte frisdrankflesjes, dan vragen we om de plastic dopjes te verzamelen in een ton die aan Vrienden der Blinden wordt gedoneerd voor de training van blindegeleidehonden.

Duurzame mobiliteit

Ook aan mobiliteit schonken we al ruime eco-aandacht. Zich duurzaam verplaatsen wordt op diverse manieren gepromoot:

 • We stimuleren woon-werkverkeer met de fiets (fietsvergoeding en op regelmatige basis een fiets-naar-het-werk-dag), via carpooling (premium parkeerplaatsen en een carpoolvergoeding) of met de trein (gratis).
 • We bieden op het bedrijfsterrein deelfietsen van Blue-bike aan.
 • Via het flexibele verloningsplan Bar HR kunnen medewerkers (elektrische) fietsen leasen, inclusief een verzekering tegen schade of diefstal en een voucher voor onderhoud.
 • Een eco-efficiënt aankoopbeleid in ons wagenpark, waardoor een steeds groter aandeel bedrijfswagens hybride of full elektrisch is.