Evolutie maatschappelijk kapitaal

Print

De NV Roularta Media Group werd op 11 mei 1988 opgericht onder de naam Roularta Financieringsmaatschappij. Hierna vindt u een schematisch overzicht van de gebeurtenissen die in de loop der jaren hun effect hebben nagelaten op het maatschappelijk kapitaal en het aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten.

Jaar - Maand

Verrichting

Aantal aandelen

Kapitaal  

BEF / EUR

1988 - mei

Oprichting onder de naam Roularta
Financieringsmaatschappij

12.510

381.000.000

BEF

1993 - juli

Fusie - verhoging kapitaal

13.009 392.344.000 BEF

1997 - december

Splitsing - verhoging kapitaal 

18.137

546.964.924

BEF

1997 - december

Fusie - verhoging kapitaal

22.389

675.254.924

BEF

1997 - december

Verhoging kapitaal

24.341

734.074.465

BEF

1997 - december

Wijziging naam in Roularta Media Group

1998 - juni

Uitgifte 300.000 warrants - wijziging statuten

2.434.100

734.074.465

BEF

1998 - juni

Fusie - verhoging kapitaal

2.690.400

1.545.457.541

BEF

1998 - juni

Inbreng schuldvordering - verhoging kapitaal

8.277.700

2.496.457.541

BEF
1998 
- december

Inbreng schuldvordering - verhoging kapitaal

9.611.034

4.479.791.791

BEF

2001 - juni

Omzetting kapitaal in euro - verhoging kapitaal
door de conversie van 61.950 warrants 

9.672.984

111.743.000,00

EUR

2001 - oktober

Vernietiging 119.305 eigen aandelen

9.553.679

111.743.000,00

EUR

2002 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 35.350 warrants 

9.589.029 112.138.000,00 EUR

2003 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 43.475 warrants 

9.632.504

112.623.000,00

EUR

2003 - juli

Verhoging van het kapitaal door een inbreng in
natura

9.884.986

118.463.000,00

EUR

2004 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 43.625 warrants

9.928.611

118.950.000,00 EUR

2005 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 28.350 warrants

9.956.961

119.267.000,00 EUR

2006 - januari

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 39.090 warrants

9.996.051

120.054.000,00

EUR

2006 - februari

Verhoging van het kapitaal door een inbreng in
geld

10.985.660

131.939.204,09

EUR

2006 - mei

Incorporatie uitgiftepremie

10.985.660 170.029.300,00 EUR

2006 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 19.825 warrants

11.005.485

170.250.500,00

EUR

2007 - januari

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 9.340 warrants

11.014.825

170.439.000,00

EUR

2007 - juni

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 22.225 warrants

11.037.050

170.687.000,00

EUR

2008 - januari

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 7.864 warrants

11.044.914

170.846.000,00

EUR

2008 - mei

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 17.375 warrants

11.062.289

171.040.000,00

EUR

2008 - december

Verhoging van het kapitaal door een inbreng in
geld

13.131.940

203.040.000,00

EUR

2011 - januari

Verhoging van het kapitaal door de conversie
van 9.183 warrants

13.141.123

203.225.000,00

EUR

2015-mei

Vermindering van het kapitaal

13.141.123 80.000.000,00 EUR

2015-juni

Fusie - Roularta Media Group NV met Roularta Printing NV, Biblo NV, De Streekkrant - De Weekkrantgroep NV, Euro DB NV, Le Vif Magazine SA, New Bizz Partners NV, Press News NV, Regie De Weekkrant NV, Roularta Business Leads NV, Roularta IT-Solutions NV, Roularta Publishing NV en West-Vlaamse Media Groep NV 

13.141.123

80.000.000,00 EUR
2019-juni Fusie Roularta Media Group NV met Bright Communications BVBA 13.141.123 80.000.000,00 EUR
2020-mei Invoering loyauteitsstemrecht door de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:53 WVV
2020-juni Fusie Roularta Media Group NV met Senior Publications NV

13.141.123

80.000.000,00 EUR
2021-juli Fusie Roularta Media Group NV met Belgomedia SA 13.141.123 80.000.000,00 EUR
2022-juli Fusie Roularta Media Group NV met Gezondheid NV 13.141.123 80.000.000,00 EUR
2024-juni Verhoging van het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal door een inbreng in natura nav het keuzedividend 13.931.920 84.815.953,73 EUR