Kerncijfers per aandeel

Print
OMSCHRIJVING
 in euro
2014 2015 2016 (**)
herwerkt
2017 2018
Eigen vermogen
- aandeel van de Groep
11,48 16,63 17,76 16,19 17,75
EBITDA (Operationele cashflow) 2,79 2,69 1,35 0,15 0,51
EBIT 1,76 2,51 0,59 -0,96 -5,23
Nettoresultaat RMG -11,41 5,16 1,72 -0,87 6,37
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect -11,41 5,14 1,70 -0,87 6,35
Brutodividend 0,00 0,50 0,50 0,00 5,50
           
Koers/winst (P/E) (2) 7,87 10,12 15,01 -21,23 2,33
           
Aantal aandelen op 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 12.483.273 12.486.031 12.515.767 12.534.766 12.541.645
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 12.483.273 12.517.300 12.611.966 12.609.509 12.597.381
Hoogste koers 14,30 25,10 26,93 28,95 25,40
Koers eind december 12,25 24,50 24,32 21,95 14,65
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 160,98 321,96 319,59 288,45 192,52
Jaarlijks volume in miljoen euro 6,00 25,90 25,66 30,54 15,58
Jaarlijks volume in aantal 489.755 1.516.330 1.069.743 1.342.752 753.405

(**) Herwerkt ingevolge retrospectieve toepassing van IFRS 5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
(2) Winst = courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen. 
Vanaf 2016 is verondersteld dat het courant nettoresultaat gelijk is aan het nettoresultaat.