Kerncijfers per aandeel

Print
OMSCHRIJVING
 in euro
2023 2022 2021* 2020* 2019*
Eigen vermogen - aandeel van de Groep 18,42 19,21 19,59 18,02 18,16
EBITDA

1,83

2,56 3,15 1,53 1,84
EBIT

0,27

0,47 1,09 0,49 0,80
Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG

0,20

0,65 1,42 0,48 0,87
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect

0,20

0,65 1,41 0,48 0,86
Brutodividend (uitgekeerd)

1,00

1,00 1,00 - 0,50
           
Koers/winst (P/E) (**) 27,41 27,41 13,42 29,32 16,24
           
Aantal aandelen op 31/12

13.141.123

13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen

11.781.577

11.766.209 11.719.515 12.399.598 12.545.621
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect

11.794.665

11.797.911 11.736.202 12.409.631 12.560.022
Hoogste slotkoers

18,50

21,50 19,10 17,00 15,50
Koers eind december

12,70

17,75 19,00 14,15 14,05
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12

166,9

233,3 249,7 186,0 184,6
Jaarlijks volume in miljoen euro

4,4

8,2 9,6 19,1 11,1
Jaarlijks volume in aantal

296.150

434.611 628.872 1.491.456 845.340

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
(*) Herwerkt voor nieuwe definitie EBITDA - zie jaarverslag toelichting 1.
(**) Gebaseerd op de koers van 31 december en het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders RMG.