Corporate Governance Code

Print

Als multimediabedrijf creëert en verspreidt Roularta Media Group kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante content voor het brede publiek en voor specifieke doelgroepen. Daaraan koppelt zij geavanceerde marketing en reclameplatformen voor haar partners. Roularta Media Group wil een duurzame meerwaarde scheppen voor al haar stakeholders en voor de hele samenleving.

In het licht hiervan wil NV Roularta Media Group zich als Belgisch beursgenoteerd bedrijf dan ook voegen naar de principes uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. De huidige ‘best practices' inzake deugdelijk ondernemingsbestuur, die Roularta Media Group op heden al toepast,  werden uitgebreid met de principes van de Belgische Corporate Governance Code en werden neergeschreven in het Corporate Governance Charter.  In bijlage vindt u dit charter terug.

Corporate Governance Charter