Leden Raad van bestuur

Print

De vennootschap heeft een monistische structuur aangenomen en zal deze ook naar aanleiding van de aanpassingen van de statuten om deze volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behouden.

Samenstelling
De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit de volgende leden:

Vijf bestuurders die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht: 

 • de heer Rik De Nolf (2026), uitvoerend voorzitter raad van bestuur,
 • de heer Xavier Bouckaert, vaste vertegenwoordiger van Koinon Comm. VA (2026),
 • mevrouw Lieve Claeys (2026),
 • mevrouw Coralie Claeys, vaste vertegenwoordigster van de NV Verana (2024)
 • de heer Francis De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV Alauda (2027)
 • de heer William De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV Cella (2027)

Onafhankelijke bestuurders:

 • de heer Koen Dejonckheere, vaste vertegenwoordiger van Invest at Value NV (2026)
  Sinds 2008 is de heer Koen Dejonckheere CEO van de Gimv. Voordien was hij managing director en hoofd van corporate Finance bij KBC Securities. Eerder werkte de heer Koen Dejonckheere bij Nesbic, Halder, Price Waterhouse Corporate Finance Europe en de Bank Brussel Lambert. De heer Koen Dejonckheere kan bogen op een uitgebreide ervaring als dealmaker in investment banking en private equity in België en internationaal.
   
 • de heer Rik Vanpeteghem (2026)
  De heer Rik Vanpeteghem begon zijn carrière bij Deloitte Belgium in 1985. Vooraleer hij bij Deloitte Belgium CEO werd (2008-2016), was hij er managing partner Tax & Legal (2004-2008). Van 2015 tot 2019 nam Vanpeteghem bij Deloitte de functie van Regional Managing Director van EMEA op en was hij lid van het Global Executive Committee. Tot zijn uittreding als vennoot in 2021 was Vanpeteghem voor Deloitte wereldwijd Global Public Policy lead.
   
 • mevrouw Pascale Sioen, vaste vertegenwoordiger van P-Company BV (2026)
  Mevrouw Sioen is CEO van de Chemicals divisie van de Sioen Industries Groep. Zij is master in de Economie en volgde verschillende postuniversitaire opleidingen en stages in het buitenland. Pascale Sioen is uitvoerend bestuurder van Sioen Industries (sinds 1990) maar heeft ook aanzienlijke ervaring als bestuurder en manager in tal van andere ondernemingen in diverse sectoren. Daarnaast zorgt zij voor de begeleiding van een aantal veelbelovende startups.

 

Rol en bevoegdheden
De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 

De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Dit houdt in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, het bepalen van de strategie, het invullen van het beleid van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de vennootschap berust bij de raad van bestuur als collegiaal orgaan.