Dividendpolitiek

Print

De algemene vergadering volgt op voorstel van de raad van bestuur inzake de resultaatbestemming een beleid waarbij zij poogt een dividend uit te keren, zonder hierbij het gezonde evenwicht tussen een dividenduitkering en het behoud van de investeringsmogelijkheden uit het oog te verliezen.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van 21 mei 2019 voorstellen om over het volledige jaar 2018 een brutodividend van 5,50 euro per aandeel uit te keren. Rekening houdend met het bruto-interimdividend van 5 euro dat in juli 2018 werd uitgekeerd, bedraagt het bruto-slotdividend 0,50 euro per aandeel.