Zalig lezen in de zomer… dankzij magazines!

12 juni 2019

Op 6 juni 2019 heeft Ipsos in opdracht van Roularta Media een beknopte, gerichte bevraging rond het leesgedrag in de zomer georganiseerd. 1741 Belgen ouder dan 12 jaar, representatief voor onze bevolking, namen deel aan deze peiling en bieden insights over het lezen van magazines in het algemeen, hun leesgedrag tijdens de zomermaanden en gedurende het jaar, en de lectuur van de papieren versie versus de digitale versie.
 
Algemene trend: magazinelezers lezen evenveel of meer tijdens de zomer
68% van de Belgen leest magazines.
9 op 10 magazinelezers leest even vaak of meer in tijdschriften tijdens de zomer dan gedurende het jaar.         

Vrouwen, jongeren en mensen in hogere sociale groepen lezen meer in de zomer
21% van de Belgen geeft aan meer tijdschriften te lezen tijdens de zomermaanden dan in de rest van het jaar. Dit zomereffect van meer lezen is sterker bij de vrouwen en de jongere leeftijdsgroepen, waar 1 op 4 aangeeft meer in de zomer te lezen dan gedurende het jaar.
55-plussers tonen een stabiel leesgedrag, de meerderheid onder hen leest even vaak tijdens het jaar dan in de zomer.       
Het aandeel lezers dat meer leest in de zomer dan doorheen het jaar is het hoogst in de hoogste sociale groepen (30% SG1-2 t.o.v.  minder dan 20% voor de andere groepen). Regionaal werden geen significante verschillen gedetecteerd.                 
 
Vooral vrouwen in Vlaanderen grijpen graag naar hun papieren magazine in de zomer

Binnen de groep van magazinelezers liggen de verhoudingen tussen het lezen van de papieren en digitale versie op hetzelfde niveau zowel in de zomer als doorheen het jaar.         
Tijdens de zomer leest de meerderheid enkel de papieren versie en minder dan 1 op 10 leest enkel de digitale versie. Eén op drie leest beide versies.
Het aantal zomerlezers dat alleen de papieren versie leest ligt opvallend hoger bij vrouwen, en ook de Nederlandstaligen scoren hoger op dit criterium. Vanaf 35 jaar leest 2 op 3 magazinelezers enkel de papieren versie in de zomer.        

Ook in de jongere leeftijdsgroepen (18-34 jaar) leest de helft alleen de papieren versie tijdens de zomer.                         

Bron: Ipsos Sprint Survey aan de hand van een mobile onderzoekspanel, representatief voor de Belgische bevolking 12+ uitgevoerd op 6 juni 2019.

Voor meer informatie: Roularta Research, research@roularta.be, Tel. 02 467 56 11
 

Contact Philippe Belpaire
General Manager Roularta Media

 

Tel +32 2 467 56 44  
E-mail Philippe.belpaire@roularta.be