Z-Cleantech: Duurzaamheid is strategische troef voor Vlaamse bedrijven

31 oktober 2016

Z-Cleantech: Duurzaamheid is strategische troef voor Vlaamse bedrijven

Op dinsdag 1 november start de derde Z-Cleantech reeks in samenwerking met i-Cleantech Vlaanderen. In deze nieuwe reeks zet Kanaal Z een reeks Vlaamse bedrijven in de kijker, die een rolmodel zijn in het duurzaam omspringen met technologie, grondstoffen en energie.

Kanaal Z laat getuigen, experts en innovatieve bedrijven aan het woord hoe technologie bijdraagt om duurzamer om te springen met energie, water, grondstoffen en materiaal. Z-Cleantech brengt de Vlaamse topexpertise in beeld.

Duurzaam ondernemen maakt deel uit van een langetermijnvisie in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zien het als hun taak om in hun processen, producten en diensten duurzaam om te gaan met grondstoffen en ingezette middelen. Concrete toepassingen vinden we vandaag in ecologische gebouwen, hernieuwbare energie, rationeel gebruik van water en andere grondstoffen, het optimaliseren van afvalstromen, etc.

Vlaanderen is een voortrekker inzake cleantech. Bedrijven, organisaties en kennisinstellingen werken op diverse manieren samen om innovatiever, duurzamer en schoner produceren mogelijk te maken. Een bijkomend voordeel is dat deze investeringen ook steeds sneller gerentabiliseerd kunnen worden.

Afspraak elke dinsdagavond vanaf 1 november op Kanaal Z.

Het programma kan ook online bekeken worden via www.kanaalz.be

Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 488.000 kijkers en op weekbasis 2.100.000 kijkers (bron CIM audimetrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders van het land.

Contact Alex Coene
Netmanager Kanaal Z
Xavier Bouckaert
CEO
Tel +32 2 467 57 17 +32 51 26 63 23
E-mail alex.coene@roularta.be xavier.bouckaert@roularta.be