Kanaal Z focust op belang van beter waterbeheer en afvalwaterrecuperatie

30 augustus 2019

Klimaatverandering blijft een belangrijk maatschappelijk thema, dat een grote impact kan hebben op ons dagelijkse leven. Dit najaar brengt Kanaal Z een tweede themareeks die volop focust op klimaatverandering en de rol van water om de uitdagingen aan te gaan. In Z-Water gaan we na wat de klimaatverandering teweegbrengt in Vlaanderen en hoe lokale overheden, bedrijven en particulieren actie kunnen ondernemen om de gevolgen in te dijken en aan te pakken.

De klimaatverandering wordt steeds meer tastbaar, ook bij ons: langere periodes van droogte, hevige onweersbuien met wateroverlast en ondergelopen straten of wijken als gevolg. Om ons voor te bereiden op meer van dergelijke fenomenen, moet nu doordacht worden gehandeld. Water wordt immers een schaars goed, waarmee we duurzaam moeten omspringen.

Als beheerder van het openbaar domein hebben lokale overheden de verantwoordelijkheid deze problematiek aan te pakken. Klimaatadaptatieplannen of maatregelen om steden en gemeenten klimaatrobuust te maken, dringen zich op. Maar ook bedrijven en particulieren moeten erop toezien dat het regenwater aan de bron maximaal wordt opgevangen en benut. Ook recuperatie en zuivering van afvalwater opent heel wat nieuwe mogelijkheden.  

In Z-Water brengt Kanaal Z reportages over hoe gemeenten, netbeheerders en bedrijven zich voorbereiden op de klimaatuitdagingen van morgen. Er komen ook experts aan het woord die toelichten waarom efficiënt omspringen met water en afvalwaterrecuperatie een noodzaak is.

Z-Water, vanaf 3 september elke dinsdagavond op Kanaal Z. Deze reeks loopt in samenwerking met het overlegplatform en kenniscentrum VLARIO.
Het programma kan ook online bekeken worden via www.kanaalz.be.

  
Kanaal Z en Canal Z brengen als enige businesszenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 320.000 kijkers en op weekbasis 1.100.000 kijkers (bron CIM audimetrie).
 

Contact Alex Coene
Netmanager Kanaal Z

 

Tel +32 2 467 57 67  
E-mail alex.coene@roularta.be