GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - Roularta bericht n.a.v. jaarvergadering

17 mei 2023

De algemene vergadering van het beursgenoteerde Roularta Media Group heeft de coöptatie van P.Company BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Pascale Sioen, bekrachtigd en besliste ook tot herbenoeming van de NV Alauda, vertegenwoordigd door de heer Francis De Nolf als bestuurder. Ook de overige punten van de agenda van de algemene en buitengewone vergadering werden goedgekeurd. Verder werd het voornemen aangekondigd om de raad van bestuur vanaf augustus uit te breiden met een nieuw lid en zo terug het aantal bestuurders zoals in het verleden op 9 bestuurders te brengen. Op voordracht van de referentie-aandeelhouder Koinon NV zal aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld worden om dhr. William De Nolf (als vaste vertegenwoordiger van de NV Cella) te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder. De raad van bestuur is van oordeel dat William De Nolf met zijn in Roularta opgebouwde kennis inzake IT en know-how inzake digitalisering een meerwaarde zal vormen in de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur.

Naar aanleiding van de algemene vergadering werden ook de vooruitzichten voor 2023, zoals gecommuniceerd naar aanleiding van de persmededeling over de cijfers 2022, bevestigd. De eerste cijfers over 2023 bevestigen de verwachte druk op de reclame-inkomsten en dit gezien de onzekere economische context en toenemende kosten waarmee adverteerders te maken hebben. Het huidig klimaat van onzekerheid en gestegen kosten - wat een lezer kan beïnvloeden bij zijn/haar keuze om al dan niet een abonnement aan te vatten of te verlengen - heeft een impact op de inkomsten uit abonnementen.

Roularta blijft verder verhoogde inspanningen leveren om meer digitale en family abonnementen te werven, die mee kunnen zorgen voor een stabiele en duurzame groei van de omzet. Abonnees van Knack en Trends, Le Vif en Trends-Tendances (met print en digital of “digital only”) kunnen alle (30) magazines van de groep lezen via de digitale kiosk “Mijn Magazines”. Zij krijgen ook toegang tot alle content (elke dag 24 uur op 24) van alle redacties via de app “Mijn Magazines” of via het web. De losse verkoop evolueert in lijn met de tendens binnen de markt. Wat betreft de omzet uit reizen en evenementen, blijkt dat de consument de verloren Corona-tijd terug aan het inhalen is.

Door de verhoogde kosten ten gevolge van de inflatie in de landen waarin Roularta Media Group actief is, zullen de marges in 2023 verder onder druk blijven staan. De groep blijft echter wel inzetten op efficiëntiemaatregelen.

Tijdens deze jaarlijkse algemene vergadering werd, in lijn met het voorgestelde besluit, ook de winstbestemming met de uitkering van een bruto-dividend van 1 euro per aandeel goedgekeurd. Dit komt neer op een netto dividend van 0,70 euro. Het dividend zal vanaf 1 juni 2023 betaalbaar worden gesteld (payment date). Het aandeel noteert vanaf 31 mei ex dividend (ex date). De record date wordt vastgelegd op 30 mei 2023.