Gereglementeerde informatie: Algemene vergadering Roularta Media Group

21 mei 2019

Op de algemene vergadering van 21 mei heeft Roularta een stand van zaken gegeven.

De integratie van de women brands, overgenomen van Sanoma, is perfect verlopen  en draagt positief bij tot het resultaat van de groep. De omzetprognoses en kostensynergieën worden bevestigd.

Verder zorgt  de participatie in Mediafin voor extra cash via een dividend dat belangrijker is dan het bedrag dat volgens de IFRS-regels in het EBITDA-resultaat van de groep wordt genoteerd. De netto cashpositie van de groep is nog verbeterd en bedraagt einde Q1 meer dan 100 miljoen euro.

De volatiliteit van de reclamemarkt blijft de visibiliteit beperken.

Verder heeft de algemene vergadering  beslist om over het volledige jaar 2018 een brutodividend van 5,50 euro per aandeel uit te keren. Rekening houdend met het bruto-interimdividend van 5 euro dat in juli 2018 werd uitgekeerd, bedraagt het bruto-slotdividend 0,50 euro per aandeel. Dit komt neer op een netto-slotdividend van 0,35 euro.

Het slotdividend zal vanaf 3 juni 2019 betaalbaar worden gesteld (payment date). Het aandeel noteert vanaf 30 mei ex dividend (ex date). De record date wordt vastgelegd op 31 mei 2019. ING werd aangeduid als paying agent.

De algemene vergadering bekrachtigde ook de coöptatie en ging over tot de definitieve benoeming van  de heer Carel Bikkers en prof. dr. Caroline Pauwels tot onafhankelijke bestuurders. Beide bestuurders beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen. Hun mandaten lopen tot aan de jaarvergadering die beslist over de jaarrekeningen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021. Het mandaat van de NV Alauda, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis De Nolf, dat afliep op de algemene vergadering, werd voor een periode van vier jaar verlengd.

Meer achtergrondinformatie omtrent deze bestuurders kan u vinden in het jaarverslag.
 

Contact Xavier Bouckaert
CEO
Rik De Nolf
Voorzitter Raad van Bestuur
Jeroen Mouton
CFO
Tel +32 2 702 48 14 +32 51 26 63 23 +32 51 26 68 92
E-mail xavier.bouckaert@roularta.be rik.de.nolf@roularta.be jeroen.mouton@roularta.be