Duurzaamheidsambities

Print

DUURZAAMHEIDSAMBITIES

Roularta Media Group gelooft in ‘One Team, One Family, One planet’ en bouwt vandaag mee aan een betere wereld voor morgen. Roularta Media Group inspireerde zich voor haar ambities inzake duurzaamheid op de 17 SDGs van de Verenigde Naties en selecteerde de volgende 4 prioritaire SDGs waarop ze haar duurzaamheidsstrategie wil sturen.

Doelstelling SDG: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group bouwt mee aan slimmere en bewustere generaties via betrouwbare, relevante informatie en doelgerichte activiteiten die duurzaam gedrag stimuleren.
Relevantie: Investering in opleiding en bewuster maken van alle stakeholders (intern en extern) door betrouwbare, onafhankelijke content en aanzetten tot duurzamer gedrag.
Impact: Menselijk kapitaal / Brainprint / Individuele ontwikkeling / Welzijn / Maatschappelijke rol van de media

Onze medewerkers  Onze stakeholders

Doelstelling SDG: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group streeft naar duurzame economische groei in een strategisch wendbare en op innovatie gerichte organisatie. Het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van medewerkers om zich verder te ontwikkelen in een aangename, familiale omgeving met aandacht voor welzijn, continue opleiding en respect voor elkaars eigenheid zijn daarbij prioritair.
Relevantie: Investering in economische groei en innovatie met aandacht voor duurzaamheid. Waardig werk en welzijn concreet vertalen in de werkomgeving, en dit voor alle medewerkers.
Impact: Menselijk kapitaal / Veiligheid en gezondheid / Mensenrechten / Diversiteit en inclusie / Vorming

Innovatie

Doelstelling SDG: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group zet in op duurzame productie en consumptie, en kiest voor partners die deze visie delen.
Relevantie: Een duidelijke en expliciete keuze m.b.t. efficiënt gebruik van grondstoffen, vermindering van afval, duurzame aankoop en de samenwerking met leveranciers.
Impact: Aankoop / Productie / Consumptie / Energieverbruik / Innovatie

Energie beleidsverklaring

Doelstelling SDG: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group kiest resoluut voor een duurzamer energie- en grondstoffenbeleid en streeft naar een significant kleinere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2 -neutraliteit in 2040.
Relevantie: Een verbintenis om concrete inspanningen te leveren om de klimaatverandering te bestrijden, de ecologische voetafdruk te verminderen en een actieplan uit te werken om de CO2 -uitstoot te neutraliseren.
Impact: CO2 -uitstoot / Broeikasgassen / Reduce-Reuse-Recycle / Biodiversiteit

Green deal bedrijven & biodiversiteit

30 duurzaamheidsdoelstellingen

Om deze 4 SDGs tastbaar te maken, hebben we ze vertaald naar 30 concrete duurzaamheidsdoelstellingen, waar we als bedrijf telkens een target bepalen.

Benieuwd naar deze 30 doelstellingen? Ontdek ze hier