Duurzaamheid

Print

MISSIE

“Als multimediabedrijf creëert en verspreidt Roularta Media Group kwaliteitsvolle, onafhankelijke en relevante content voor het brede publiek en voor specifieke doelgroepen. Daaraan koppelt zij geavanceerde marketing en reclameplatformen voor haar partners. Roularta Media Group wil een duurzame meerwaarde scheppen voor al haar stakeholders en voor de hele samenleving.”

 

quote

DUURZAAMHEIDSAMBITIES

Roularta Media Group gelooft in ‘One Team, One Family, One planet’ en bouwt vandaag mee aan een betere wereld voor morgen. Roularta Media Group inspireerde zich voor haar ambities inzake duurzaamheid op de 17 SDGs van de Verenigde Naties en selecteerde de volgende 4 prioritaire SDGs waarop ze haar duurzaamheidsstrategie wil sturen.

Lees ook

Doelstelling SDG: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group bouwt mee aan slimmere en bewustere generaties via betrouwbare, relevante informatie en doelgerichte activiteiten die duurzaam gedrag stimuleren.
Relevantie: Investering in opleiding en bewuster maken van alle stakeholders (intern en extern) door betrouwbare, onafhankelijke content en aanzetten tot duurzamer gedrag.
Impact: Menselijk kapitaal / Brainprint / Individuele ontwikkeling / Welzijn / Maatschappelijke rol van de media

Onze medewerkers  Onze stakeholders

Doelstelling SDG: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group streeft naar duurzame economische groei in een strategisch wendbare en op innovatie gerichte organisatie. Het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van medewerkers om zich verder te ontwikkelen in een aangename, familiale omgeving met aandacht voor welzijn, continue opleiding en respect voor elkaars eigenheid zijn daarbij prioritair.
Relevantie: Investering in economische groei en innovatie met aandacht voor duurzaamheid. Waardig werk en welzijn concreet vertalen in de werkomgeving, en dit voor alle medewerkers.
Impact: Menselijk kapitaal / Veiligheid en gezondheid / Mensenrechten / Diversiteit en inclusie / Vorming

Innovatie

Doelstelling SDG: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group zet in op duurzame productie en consumptie, en kiest voor partners die deze visie delen.
Relevantie: Een duidelijke en expliciete keuze m.b.t. efficiënt gebruik van grondstoffen, vermindering van afval, duurzame aankoop en de samenwerking met leveranciers.
Impact: Aankoop / Productie / Consumptie / Energieverbruik / Innovatie

Energie beleidsverklaring

Doelstelling SDG: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Ambitie Roularta: Roularta Media Group kiest resoluut voor een duurzamer energie- en grondstoffenbeleid en streeft naar een significant kleinere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2 -neutraliteit in 2040.
Relevantie: Een verbintenis om concrete inspanningen te leveren om de klimaatverandering te bestrijden, de ecologische voetafdruk te verminderen en een actieplan uit te werken om de CO2 -uitstoot te neutraliseren.
Impact: CO2 -uitstoot / Broeikasgassen / Reduce-Reuse-Recycle / Biodiversiteit

Green deal bedrijven & biodiversiteit

DUURZAAMHEID HAPPIE ENGAGEMENT

Om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren doet Roularta Media Group een beroep op al haar medewerkers om samen mee te bouwen aan een betere wereld voor morgen onder het motto ‘one team, one family, one planet’. Daarom wordt gevraagd aan de medewerkers om zich te engageren tegenover de HAPPIE code:

Hello

 • Voor respect en eerlijkheid

All

 • Voor samenwerking
 • Voor inclusiviteit en diversiteit
 • Tegen discriminatie en pestgedrag

Positiveness

 • Voor positivisme op het werk
 • Voor goede gezondheid en welzijn
 • Voor open communicatie

Property

 • Tegen corruptie, witwas en diefstal
 • Voor duurzame productie, consumptie en groei

Innovation

 • Voor vernieuwing en verbetering

Execution

 • Voor een gezondere planeet
 • Voor een toekomst voor toekomstige generaties

En om zich aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van Roularta Media Group:

Roularta bouwt mee aan slimmere en bewustere generaties via betrouwbare, relevante informatie en doelgerichte activiteiten die duurzaam gedrag stimuleren.

Roularta Media Group streeft naar duurzame economische groei in een strategisch wendbare en op innovatie gerichte organisatie. Het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van medewerkers om zich verder te ontwikkelen in een aantrekkelijke, familiale omgeving met aandacht voor welzijn, continue opleiding en respect voor elkaars eigenheid zijn daarbij prioritair.

Roularta Media Group zet in op verantwoorde productie en consumptie, en kiest bewust voor partners die deze visie delen.

Roularta Media Group kiest resoluut voor een klimaatgericht beleid en streeft naar een significant lagere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2-neutraliteit in 2040.