Balans

Print

Media kit

Om de twee weken informeert Balans over boekhoud- en jaarrekeningenrecht, vennootschapsrecht, financieel recht, bedrijfseconomische reglementering, sociaal recht, ...

Balans belicht de relevante wetgeving en rechtspraak die in de dagelijkse praktijk voor een bedrijfsrevisor, accountant, boekhouder, bedrijfsjurist of adviseur van belang zijn.

Balans bespreekt tevens de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. En houdt in het oog wat er reilt en zeilt binnen de professionele instituten van de cijferberoepen. Balans signaleert ook de evoluties inzake accountancy op Europees en internationaal vlak.