Sociaal

Print

One Team, One Family 
Onze medewerkers zijn de grote kracht en drijfveer in alles wat het bedrijf realiseert. Wij streven dan ook een duurzame omgang met ons personeel na. We willen hun energie, mogelijkheden, competenties, talenten, engagement en inzet laten sprankelen. Er ook voor zorgen dat zij zich bij Roularta Media Group continu kunnen herbronnen, is de grote ambitie. We werken hierbij als één team, als één grote familie, waarin iedereen een eigen, specifi eke en belangrijke plaats inneemt. Vandaar onze slagzin ‘One Team, One Family’.

Roulactief

Voor de medewerkers heeft Roularta Media Group ‘Roulactief’ uitgebouwd. Roulactief haalt de middelen voor haar werking uit activiteiten en uit bijdragen van de werknemers. Roulactief organiseert elk jaar tal van activiteiten. Er wordt gezocht naar activiteiten die de personeelsleden aanspreken. Enkele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden zijn de nieuwjaars receptie, het Sint-Lucasfeest (personeelsfeest, genoemd naar St.-Lucas, de patroonheilige van de drukkers en de grafi sche nijverheid), de Sinterklaasdag en het Sinterklaasfeest, uitstappen zoals excursies naar een bepaalde streek, een museumbezoek,…

Milieuvergunning Brussels Media Center (BMC), Haren

De milieuvergunning voor deze site eindigt in april 2018. De aanvraag tot hernieuwing moet uiterlijk een jaar vooraf worden ingediend. 2016 werd dus een voorbereidend jaar van deze aanvraag.

Naast het bekijken van de verschillende vergunde aspecten, bracht deze milieuvergunning een aantal grotere deeldossiers met zich mee. Zo moest o.m. een energie-audit worden gemaakt. Daarnaast was er nog de parkeereffectenstudie en de mobiliteitsstudie. Deze laatste bracht ons ertoe de mobiliteitsbrochure van een update te voorzien. In deze brochure vermelden we alle vestigingen van het bedrijf, met daarbij aangegeven hoe deze sites bereikbaar zijn, o.m. via het openbaar vervoer. De diverse vervoersmogelijkheden, met hun voor- en nadelen, komen hierin uitgebreid aan bod.

Voor de site BMC zijn er alvast diverse mogelijkheden met trein, tram, bus.

Opleiding, informatie en documentatie

Er is blijvende aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Hierop aansluitend voorzien we jaarlijks heel wat opleidingen, dit zowel intern als extern. Daarnaast organiseren we regelmatig ’s avonds een vrijblijvende infosessie over algemene thema’s, vooral in de gezondheidssfeer. Zo hadden we al voordrachten rond voeding, burn-out, slaap,… Er worden op de verschillende sites ook Speakers’ Corners en Academy’s georganiseerd waarbij afdelingen zichzelf en nieuwe initiatieven voorstellen.

Sport en voeding

Het bedrijf richtte een tiental jaren terug een Sportief Comité op. Aanvankelijk organiseerde dit comité initiatielessen in diverse sporttakken, om zo medewerkers te laten proeven van een voor hen onbekende sport. Vanaf 2013 ging het Sportief Comité een stapje verder en richtte het ook momenten van ontspanning en gezellig samenzijn onder collega’s in met een workshop rond bloemschikken of een workshop over kleurenanalyse. Daarnaast staat het Sportief Comité ook in voor de organisatie van allerlei voordrachten rond actuele gezondheidsthema’s zoals slaap, voeding,…

Engagement

Roularta Media Group is bijvoorbeeld een van de stichtende partners van ‘Een Hart voor WestVlaanderen’ dat zich inzet voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar. 2017 JAARVERSLAG 24 Diverse initiatieven van verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, etc.) die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad, worden door ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ondersteund. De focus ligt daarbij op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep. ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group, Focus & WTV, Krant van West-Vlaanderen, Deze Week/ De Zondag, en met de steun van de Provincie WestVlaanderen.

Roularta Media Group lanceerde in 2016 i.s.m. Duval Union de Roularta Mediatech Accelerator, een begeleidingsprogramma voor start-ups. Met dit initiatief wil RMG de innovatie in de mediasector faciliteren en versnellen. Er werden negen start-ups geselecteerd die door RMG werden gesteund en begeleid. De support van RMG bestaat uit funding alsook media for equity, housing en infrastructuur, toegang tot data, technologie, knowhow en mentorship. Het doel is om de knowhow van Roularta te koppelen aan de deelnemende start-ups van Roularta Mediatech Accelerator en op die manier een winwinsituatie te creëren waarbij deze start-ups geholpen worden om duurzame groei te bereiken.