Technische gegevens magazines

Print

TECHNISCHE GEGEVENS MAGAZINES

Drukprocédé
Offsetrotatie, rubber/rubber

Materiaal
beeldverwerking:
Geoptimaliseerde RGB-beelden omzetten naar CMYK met het correcte ICC-profiel: ISOwebcoated.icc.
Het icc-profiel kan gedownload worden op onze website.
Maximale inktbezetting (TIC) 300%
Punttoenames
CMY: 17% (cyan, magenta, yellow)
K: 20% (zwart)
Resolutie 300dpi

Het digitaal aanleveren van een werk vereist een proef. 
Voor zwartwit-publicaties:
- via datacommunicatie: zwartwitproef
- via datadrager: zwartwitproef meeleveren met drager

Voor quadri-publicaties:
- via datacommunicatie: aanvaardbare kleurproef via koerier
- via datadrager: aanvaardbare kleurproef meeleveren met drager

Lineatuur: 150 lijnen/inch

Teksten
De minimum corpsgrootte voor een tekst opgebouwd uit 1 kleur: corps 5

De minimum corpsgrootte voor een tekst opgebouwd uit meerdere kleuren: corps 9

Minimum rasterwaarde in vlakken : 5%

Termijn aflevering van het materiaal: Zie kalenders
De deadlines vermeld in onze kalenders gelden als uiterste limietdatum voor het inleveren van volledig, drukklaar en correct materiaal. In alle andere gevallen moeten wij het materiaal vroeger ontvangen.

Afbakenend geheel: Alle niet aflopende advertenties kleiner dan 1/2 pagina dienen een afgebakend geheel te vormen, bv. door het plaatsen van een kader en/of kleurvlak.
Special Advertising Sections, Publireportages en Advertenties met een belangrijk tekstgedeelte worden aanvaard mits de vermelding ”Advertentie” of ”Medegedeeld” op elke bladzijde staat. Het lettertype van de tekst moet verschillen van het lettertype in de redactionele bladzijden. Voorafgaandelijk akkoord is noodzakelijk.

Kleurverschillen: De productie van onze magazines gebeurt per katern van 32 of 48 pagina's. Dit betekent dat 4 advertenties in dezelfde inktzone vallen.
We kunnen dan ook niet anders dan een gemiddelde densiteitswaarde toepassen voor deze advertenties. Het is daarom onvermijdelijk dat lichte kleurverschillen kunnen optreden tegenover vorige inlassingen.

Gebruikte papiersoort magazines: al onze magazines worden gedrukt op gestreken houthoudend gesatineerd papier. Deze papiersoort geldt automatisch ook voor de dossiers die als bijlage van een nummer verschijnen.