Technische gegevens kranten algemeen

Print

Drukprocédé
Offsetrotatie, rubber/rubber

Materiaal
Beeldverwerking: geoptimaliseerde RGB-beelden omzetten naar CMYK met het correcte ICC-profiel: ISOnewspaper26v4.icc. Het icc-profiel kan gedownload worden op onze website.
Maximale inktbezetting (TIC) 245%.

Naamgeving in de file
Om duidelijk te maken dat de publiciteit met deze nieuwe werkwijze werd aangemaakt dient men in de naam van de files "INP" te vermelden. Deze aanduiding in de filenaam is essentieel en MOET als laatste deel in de naamgeving vermeld worden om een goed drukresultaat te bekomen. Voorbeeld van correcte naamgeving: ddmmyy_TIT_custom_INP.pdf

Controlestrip
Er bestaat ook een mogelijkheid om na te gaan of de aangemaakte kleurpoef binnen de toleranties van ISOnewspaper26v4 proeven valt door de kleurproeven te voorzien van een Ugra/Fogra strip en deze nadien te controleren aan de hand van een meetfile. De meetfile kan u op onze website downloaden onder Technische gegevens kranten.

Alternatief
Er bestaat ook een mogelijkheid uw advertentie aan te leveren met het  ISOcoated_v2_300_eci profiel.

Omdat het gebruik van het juiste kleurprofiel heel belangrijk is voor de drukkwaliteit vraagt Medibel+ om in de naam van de file het gebruikte kleurprofiel te vermelden.

  • Filenaam_IC.pdf voor ISOcoated_v2_300_eci
Alternatief
Naamgeving Profiel beeldomzetting Profiel
Filenaam_IC.pdf ISOcoated_v2_300_eci.icc Download

Let op indien u een kleurechte proef aanlevert!
Indien u publiciteiten aangemaakt met dit alternatief kleurprofiel (ISOcoated_v2_300_eci) wenst aan te leveren, dient de kleurechte proef wel aangemaakt te worden met het ISOnewspaper26v4 profiel. Dit wil zeggen dat de klant zelf voor de fileconversie moet instaan van ISOcoated_v2_300_eci naar ISOnewspaper26v4, via de mogelijke conversie softwares. (GMG Colorserver - Alwan CMYK Optimizer - Callas PDF Color2Convert).

Punttoenames
CMY: 26% (cyan, magenta, yellow)
K: 26% (zwart)
Resolutie 200dpi

Materiaal Zondagsblauw
Het kleur ‘Zondagblauw’ moet als volgt aangeleverd worden:
75% Cyaan, 40% Magenta, 0% Yellow, 0% Black

Kleur ‘Warm rood’
Het kleur ‘Warm rood’ moet als volgt aangeleverd worden:
0% Cyaan, 100% Magenta, 100% Yellow, 0% Black

Teksten
De minimum corpsgrootte voor een tekst opgebouwd uit 1 kleur: corps 8
De minimum corpsgrootte voor een tekst opgebouwd uit meerdere kleuren: corps 10

Fonten
alle gebruikte fonten moeten ingesloten (PDF) of meegeleverd (native-files) worden, zowel printerfont als schermfont. 
vermijd elektronisch Bold of Cursief (Menu-Styled) maar gebruik steeds het vereiste font.

Opgelet:
In januari 2023 schakelt Adobe ondersteuning voor het ontwerpen met Type 1-lettertypen uit. Zie link: https://helpx.adobe.com/nl/fonts/kb/postscript-type-1-fonts-end-of-support.html

Minimum rasterwaarde in vlakken: 5%