Roularta sluit Green Deal overeenkomst met Vlaamse Overheid

31 mei 2018

“Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit” is een initiatief van de Vlaamse overheid, de biodiversiteitadviseurs Corridor CVBA en de onafhankelijke vrijwilligersbeweging Natuurpunt.
 
Roularta Media Group heeft altijd gezorgd voor een groene omgeving en omkadering van zijn bedrijfsgebouwen in Roeselare, Zellik en Brussel. In Roeselare is de Meiboomlaan een bloemrijke toegangsweg naar het stadscentrum dank zij de één km lange  bloemenborder en bloemenweide rond de hoofdzetel, de drukkerijhallen en parkings van de groep. Het researchcenter in Zellik en het redactiehuis in Brussel (Brussels Media Center) zijn ook in een groene omgeving ingeplant.
 
Met de Green Deal wil Roularta de biodiversiteit op zijn sites verder stimuleren en de groep engageert  zich voor de komende jaren om telkens enkele projecten op vlak van biodiversiteit te realiseren. Dat kan gaan over het verder aanplanten van bomen en bessen dragende heesters, het aanbrengen van nestkastjes, bijenkorven, insectenhotels enz. De rol van de overheid is faciliterend. Er is geen financiële ondersteuning  voorzien maar er kan onderzocht worden om experimenteerruimte of regelluwe zones te creëren en de overheid zorgt voor een aanspreekpunt die als bemiddelaar kan optreden ten opzichte van de verschillende beleidsdomeinen.
 
Samen met Ardo, Ikea, Philips, Aquafin e.a. wil Roularta de rol van ambassadeur voor biodiversiteit opnemen, goed voor het bedrijf, zijn  medewerkers en andere stakeholders, omgeving en omwonenden en niet in het minst de natuur zelf.
 
https://www.lne.be/wie-doet-mee-aan-de-green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit

 

Contact Francis De Nolf
Bestuurder

 

Tel +32 2 496 59 54 04  
E-mail francis.de.nolf@roularta.be