Roularta Media Group behaalt het ISO 50001 certificaat

26 november 2019

Roularta Media Group heeft  het ISO 50001 certificaat behaald  voor Roularta Printing en voor haar hoofdzetel in Roeselare.
Roularta Printing is de grootste offsetdrukkerij van het land. Meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd voor buitenlandse opdrachtgevers, uitgevers van magazines en catalogi.
Het ISO 50001 certificaat is het bewijs van een efficiënt energiemanagementsysteem.  
Roularta krijgt hierbij een internationale erkenning voor alle inspanningen van de voorbije jaren om het energieverbruik te verminderen en de medewerkers te sensibiliseren rond energiebewust werken.
 
Reeds in 2005 trad Roularta daarom toe tot het auditconvenant en later in 2015 tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid. Vooral door het investeren in de best beschikbare technieken werden mooie resultaten geboekt op het vlak van energiereductie en recuperatie. Ook bij de keuze van de recente aankoop van een nieuwe magazinedrukpers speelde het aspect energieverbruik mee.
De auditor voor het  ISO 50001 certificaat onderlijnde vooral de praktische uitwerking van het energiemanagementsysteem, zoals de duidelijke rapportering, de snelle interventies bij afwijkingen en de hands-on-mentaliteit bij de corrigerende maatregelen.
 
Roularta Media Group besteedt al jaren veel aandacht aan duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met als ultieme doel een meerwaarde op een duurzame manier te scheppen voor alle stakeholders en de hele samenleving. Het papier dat door de drukkerij gebruikt wordt, is gerecycleerd of komt uitsluitend van bomen die deel uitmaken van gebieden uit duurzaam bosbeheer. Emissies uit de drukkerij worden voorafgaandelijk geneutraliseerd zodat ze geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Een grote groene wandeltuin, een petanquebaan, bijenkasten en een heuse bloemenborder werden naast het bedrijf aangelegd voor de medewerkers onder het motto “mens sana in sano corpore”. Zonnepanelen dragen bij in de productie van de energie die we nodig hebben. Al die maatregelen, alsook het ISO 50001 certificaat passen eveneens in de bredere missie van Roularta Media Group om het klimaatbeleid te ondersteunen. RMG was één van de ondertekenaars van het klimaatinitiatief “Sign for my future” dat ijvert voor de snelle uitvoering van het klimaatbeleid bepaald door de klimaatconferentie van Parijs.
 
Meer info kan u vinden in de duurzaamheidsverslagen op de website www.roularta.be.
 

Contact Xavier Bouckaert
CEO
 

Peter Leroy
Productie Manager
Roularta Printing

Mario Paret
Project Manager
Roularta Printing
Tel +32 51 26 63 23 +32 51 26 67 57 +32 51 26 61 24
E-mail Xavier.bouckaert@roularta.be Peter.leroy@roulartaprinting.be  Mario.paret@roulartaprinting.be">Mario.paret@roulartaprinting.be