Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group - Gereglementeerde informatie

12 februari 2018

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

(art.14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving
 
Roularta Media Group NV heeft een op 8 februari 2018 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen. Hieruit blijkt dat Capfi Delen Asset Management NV, ingevolge de verwerving van aandelen, 3,34% van de stemrechten van de vennootschap bezit en aldus de meldingsdrempel van 3% heeft overschreden.
 
Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door

een persoon die alleen kennis geeft

Kennisgevingsplichtige personen

Capfi Delen Asset Management NV

Datum van drempeloverschrijding

08/02/2018

Overschreden drempel (in %)

3%

Noemer

13.141.123

Aantal aangehouden stemrechten

439.200

Aantal aangehouden stemrechten (in %)

3,34%

Keten van gecontroleerde onderneming

Capfi Delen Asset Management NV is een vennootschap die rechtstreeks gecontroleerd wordt door Bank Delen NV

Deze kennisgeving alsook de andere kennisgevingen kunt u nalezen op de website van Roularta Media Group via de link : http://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/het-aandeel/wet-van-2-mei-2007-op-de-openbaarmaking-van-belangrijke
 

Contact Rik De Nolf
Voorzitter Raad van Bestuur

 

Tel +32 51 26 63 23  
E-mail rik.de.nolf@roularta.be