Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

28 november 2020

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

Gereglementeerde lnformatie Embargo 28 november 2020 - Bu 

(art.14, 1 ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

Samenvatting van de kennisgeving 
Roularta Media Group NV heeft een op 26 november 2020 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen en dit naar aanleiding van de verwerving door Roularta Media Group NV van een pakket van stemrechtverlenende effecten Roularta Media Group.

In gevolge de verwerving van een bijkomend pakket van aandelen wordt de meldingsdrempel van 85% overschreden. 

lnhoud van de kennisgeving 
Reden van de kennisgeving : 
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 
Kennisgeving door: 
Personen die in onderling overleg handelen 

Kennisgevingsplichtige personen: 
-    Koinon Comm.VA.
-    Stichting Administratiekantoor Cerveteri
-    Hendrik De Nolf
-    West Investment Holding SA
-    Stichting Administratiekantoor Giverny
-    Leo Claeys

Datum van drempeloverschrijding: 25/11/2020
Overschreden drempel (in %): 85% 
Noemer: 13.141.123 

Details van de kennisgeving 

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden. 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf. De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys. 

Contact Xavier Bouckaert
CEO
Rik De Nolf
Voorzitter Raad van Bestuur
Jeroen Mouton
CFO
E-mail Xavier.Bouckaert@roularta.be Rik.De.Nolf@roularta.be Jeroen.mouton@roularta.be