Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

19 november 2019

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

(art.14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving
Roularta Media Group NV heeft een op 18 november 2019 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen en dit naar aanleiding van de verwerving door Koinon Comm.VA van een pakket van stemrechtverlenende effecten Roularta Media Group.
 
In gevolge de verwerving van een bijkomend pakket van aandelen wordt de meldingsdrempel van 75% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving
Reden van de kennisgeving :               
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 
Kennisgeving door:
Personen die in onderling overleg handelen
 
Kennisgevingsplichtige personen:
-  Koinon Comm.VA.
-  Stichting Administratiekantoor Cerveteri
-  Hendrik De Nolf
-  West Investment Holding SA
-  Stichting Administratiekantoor Giverny
-  Leo Claeys

Datum van drempeloverschrijding: 14/11/2019

Overschreden drempel (in %): 75%

Noemer: 13.141.123

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten #stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Hendrik De Nolf 0 0   0,00%  
STAK Cerveteri 0 0   0,00%  
Koinon Comm. VA. 8.989.665 9.352.977   71,17%  
Roularta Media Group NV 598.435 594.935   4,53%  
Subtotaal 9.588.100 9.947.912   75,70%  
Leo Claeys 0 0   0,00%  
STAK Giverny 0 0   0,00%  
West Investment Holding 522.136 522.136   3,97%  
Subtotaal 522.136 522.136   3,97%  
Totaal 10.470.048 0 79,67% 0
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum  # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling
             
TOTAAL 0 0,00%  
TOTAL (A&B) # stemrechten % stemrechten
 

10.470.048

79,67%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden
 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap  van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf. De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys. 

Deze kennisgeving alsook de andere kennisgevingen kunt u hier nalezen op de website van Roularta Media Group.

Contact Rik De Nolf
Voorzitter raad van bestuur
Tel +32 51 26 63 23
E-mail Rik.De.Nolf@roularta.be