Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group - gereglementeerde informatie

21 december 2018

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group

(art.14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving
Roularta Media Group NV heeft een op 13 december 2018 gedateerde transparantiekennisgeving van Capfi Delen Asset Management NV ontvangen. Uit deze transparantiekennisgeving blijkt dat Capfi Delen Asset Management NV, ingevolge de overdracht van stemrechtverlenende effecten de laagste meldingsdrempel van 3% heeft onderschreden.

Inhoud van de kennisgeving
Reden van de kennisgeving :               
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 
Kennisgeving door:
Een persoon die alleen kennis geeft
 
Kennisgevingsplichtige personen:
Capfi Delen Asset Management NV

Datum van drempeloverschrijding: 13/12/2018

Overschreden drempel (in %): 3%

Noemer: 13.141.123

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten #stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Capfi Delen Asset Management NV 439.200 394.201   3,00%  
TOTAAL 394.201 0 3,00% 0,00%
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum  # stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling
             
TOTAAL 0 0,00%  
TOTAL (A&B) # stemrechten % stemrechten
 

394.201

3,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden
Capfi Delen Asset Management NV is een vennootschap die rechtstreeks gecontroleerd wordt door Bank Delen NV.

Deze kennisgeving alsook de andere kennisgevingen kunt u hier nalezen op de website van Roularta Media Group.

Contact Rik De Nolf
Voorzitter raad van bestuur
Tel +32 51 26 63 23
E-mail Rik.De.Nolf@roularta.be