Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door Roularta Media Group - gereglementeerde informatie

27 augustus 2018

(art.14, 1ste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving
Roularta Media Group NV heeft een op 24 augustus 2018 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen en dit naar aanleiding van een herschikking van het referentieaandeelhouderschap. Uit deze kennisgeving blijkt dat Koinon Comm.VA. ingevolge de verwerving van een pakket van aandelen van West Investment Holding SA, 68,41% van de stemrechten van de vennootschap bezit en aldus de meldingsdrempel van 65% heeft overschreden.

Inhoud van de kennisgeving
Reden van de kennisgeving :              
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 
Kennisgeving door:
Personen die in onderling overleg handelen
 
Kennisgevingsplichtige personen:

  • Koinon Comm.VA.
  • Stichting Administratiekantoor Cerveteri
  • Hendrik De Nolf
  • West Investment Holding SA
  • Stichting Administratiekantoor Giverny
  • Leo Claeys

Datum van drempeloverschrijding:
17/08/2018

Overschreden drempel (in %):
65%

Noemer:
13.141.123

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Hendrik De Nolf 0 0   0,00%  
STAK Cerveteri 0 0   0,00%  
Koinon CVA 7.372.877 8.989.665   68,41%  
Roularta Media Group 657.850 598.435   4,55%  
Subtotaal 8.030.727

9.588.100

  72,96%  
Leo Claeys 0 0   0,00%  
STAK Giverny 0 0   0,00%  
West Investment Holding SA 2.022.136 522.136   3,97%  
Subtotaal 2.022.136 522.136   3,97%  
  TOTAAL 10.110.236 0 76,94% 0,00%
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum #stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument %stemrechten Afwikkeling
             
  TOTAAL     0 0,00%  
TOTAAL (A & B) #stemrechten %stemrechten
  10.110.236 76,94%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden
 
De Comm.VA Koinon is een dochtervennootschap  van de Stichting Administratiekantoor Cerveteri, die gecontroleerd wordt door de heer Hendrik De Nolf.
De SA West Investment Holding is een dochteronderneming van de Stichting Administratiekantoor Giverny, die gecontroleerd wordt door de heer Leo Claeys

Deze kennisgeving alsook de andere kennisgevingen kunt u hier nalezen op de website van Roularta Media Group.

 

Contact Rik De Nolf
Voorzitter Raad van Bestuur
Tel +32  51 26 63 223
E-mail rik.de.nolf@roularta.be