Maai Mei Niet werkt: meer bijen en meer (bedreigde) plantensoorten

07 juni 2023

Maai Mei Niet werkt: meer bijen en meer (bedreigde) plantensoorten

De derde editie van de Knack-campagne Maai Mei Niet was een succes en levert opmerkelijke resultaten op. Ten eerste is de Nationale Nectarscore mooi gestegen: we leverden met zen allen elke dag voeding voor 21 miljoen bijen en andere insecten. Deelnemers die al twee keer meededen, hebben bovendien meer plantensoorten in hun tuin. Ten slotte werden er 9 zeldzame tot bedreigde planten- en bloemensoorten ontdekt.

Voor de derde keer op rij riepen Knack en partners op om in mei het gazon niet of minder te maaien. Zo willen we de biodiversiteit in ons land een duwtje in de rug geven. De inspanningen van duizenden deelnemers hebben alweer heel wat opgeleverd.

Dit zijn de 8 markantste resultaten:

21 miljoen bijen: hoogste Nationale Nectarscore tot nu toe
21 miljoen bijen konden elke dag eten van de Maai Mei Niet-gazons. Dat zijn er nog meer dan in 2021 (14 miljoen) en 2022 (17 miljoen).

124 hectare gazon werd niet gemaaid
at is meer dan vorig jaar (115 hectare), maar minder dan in de eerste editie (145 hectare). Daar is een positieve verklaring voor. We zien, zeker bij steden en gemeenten, de omslag naar een meer doordacht maaibeleid. Percelen worden er doelgericht uitgekozen voor extensief of gefaseerd maaibeheer.

47.449 madeliefjes
De meest getelde bloem is opnieuw de madelief. De kruipende boterbloem en de zachte ooievaarsbek behalen zilver en brons. In totaal werden in 1406 tuinen 135.478 bloemen geteld.

9,71 microgram nectarsuiker per m² per dag: de paardenbloem is opnieuw nectarkampioen
9,71 microgram nectarsuiker per m²: zo veel nectarsuiker produceerden alle getelde paardenbloemen per dag. De terechte nectarkampioen.

90% blijft minder maaien
Wie al twee keer deelnam, ontdekte meer plantensoorten in zijn of haar tuin. 90% van de deelnemers zal dan ook in de toekomst minder maaien. 77% van de deelnemers merkte meer leven in de tuin dan anders.

Om de 3 weken: ideaal voor bijen én tegen hooikoorts
Tuinen waarin twee- tot vierwekelijks wordt gemaaid, leveren de hoogste nectarproductie op. En daar werden ook de meeste bloemen geteld. Om de drie weken maaien is dus ideaal voor wie houdt van een (stuk) gazon én toch de natuur wil helpen. Mensen met hooikoorts profiteren ook mee, aangezien het gras niet in bloei komt als het maar drie weken krijgt.

9 bijzondere planten
We polsten dit jaar voor de eerste keer naar speciale plantensoorten, soorten die niet voorkomen op het telformulier. Het resultaat: ook in tuinen vind je rodelijstsoorten, met andere woorden: soorten die bedreigd zijn. Het gaat om zes verschillende soorten orchideeën (de zeldzame rietorchis, de gevlekte orchis, de bokkenorchis...), en de drie ratelaarsoorten, waaronder de met verdwijning bedreigde harige ratelaar.

0 keer maaien in mei, écht?
Professor Van Meerbeek (KU Leuven) besluit met een belangrijke nuance: ‘Neem onze slogan niet letterlijk. Het is geen universeel geldende wet. Natuurlijk mag je ook maaien in mei, zolang het gras maar niet te kort is en je altijd stukjes laat staan. Met z’n allen minder en gefaseerd maaien en bij elke maaibeurt een stukje gras laten staan voor de insecten, dat is het doel.’

Meer informatie vind je op www.maaimeiniet.be en het Knack-dossier.