Kanaal Z stelt innovatieve ecosystemen in Antwerpen in de kijker

09 oktober 2019

Mobiliteit, duurzaamheid, vergrijzing … De uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, vragen om innovatieve oplossingen. Om die te realiseren is samenwerking nodig tussen onderzoekers, bedrijven, beleidsmakers, investeerders en burgers. In Z-Innovation toont Kanaal Z hoe innovatieve ecosystemen vorm krijgen in Antwerpen en welke concrete projecten daaruit voortvloeien.

Een wereldhaven, een sterke chemische sector en industrieel weefsel, een bruisende start-upscene voor digitale toepassingen, een proeftuin voor de slimme stad van morgen, de creatieve economie … al die troeven maken van Antwerpen een unieke plek waar open innovatie perfect kan gedijen. 

De Universiteit Antwerpen vervult daarin een katalyserende rol. “Iedere dag werken onze onderzoekers samen met bedrijven om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van morgen”, vertelt prof. Silvia Lenaerts, vicerector voor valorisatie. “Dit resulteerde reeds in heel wat successen, met verscheidene spin-offs in een waaier van domeinen. In The Beacon, de business- en innovatiehub voor IoT en AI, en binnenkort BlueApp, de pre-incubator voor duurzame chemie, werken bedrijven en onderzoekers samen. Verder is er ook nog de incubator Darwin op het Wetenschapspark UAntwerpen voor innovatieve, onderzoeksgedreven ondernemingen binnen gezondheid en milieu.”

Raakvlakken in de regio
 
De universiteit focust in haar onderzoek op thema’s als grootstedelijkheid, smart cities, mobiliteit, infectieziekten, milieugezondheid en duurzame chemie en materialen.  “Binnen deze domeinen zijn er veel raakvlakken met de strategische beleidsvisies van andere belangrijke spelers in de regio”, aldus Lenaerts. “We vonden met POM Antwerpen, Stad Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland, dan ook snel de ideale partners om een programmareeks te maken op Kanaal Z.”
 
In Z-Innovation brengt Kanaal Z tien weken lang reportages over de innovatieve ecosystemen in Antwerpen en toont de concrete projecten die in ontwikkeling zijn en die zowel economische als maatschappelijke impact kunnen creëren. De reeks laat ook experts aan het woord over de succesfactoren voor open innovatie en wat Vlaanderen van de Antwerpse aanpak kan leren.
 
Z-Innovation, vanaf 10 oktober elke donderdagavond op Kanaal Z.

Kanaal Z en Canal Z brengen als enige businesszenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 320.000 kijkers en op weekbasis 1.100.000 kijkers (bron CIM audimetrie).

 

Contact Alex Coene
Netmanager Kanaal Z

 

Tel +32 2 467 57 67  
E-mail alex.coene@roularta.be