Kanaal Z onderzoekt het blauwe goud voor de dag na morgen

03 september 2018

De droge zomer van 2018 toonde nog maar eens aan hoezeer de klimaatverandering een impact kan hebben op ons dagelijkse leven. Niet toevallig brengt Kanaal Z dit najaar een nieuwe reeks die deze thematiek behandelt. In Z-Water wordt nagegaan wat de klimaatverandering teweegbrengt in Vlaanderen is en hoe lokale overheden, bedrijven en particulieren actie kunnen ondernemen om de gevolgen op een juiste manier aan te pakken.

De klimaatverandering wordt steeds meer tastbaar, ook bij ons: langere periodes van droogte, hevige onweersbuien met wateroverlast en ondergelopen straten of wijken als gevolg. Om ons voor te bereiden op meer van dergelijke fenomenen, moet nu doordacht worden gehandeld. Water wordt immers een kostbaar goed, waarmee we duurzaam moeten omspringen.

Als beheerder van het openbaar domein hebben lokale overheden de verantwoordelijkheid deze problematiek aan te pakken. Maar ook bedrijven en particulieren moeten erop toezien dat hun waterafvoer correct verloopt en het regenwater aan de bron maximaal wordt benut.

In Z-Water brengt Kanaal Z reportages over hoe gemeenten, netbeheerders en bedrijven zich voorbereiden op de klimaatuitdagingen van morgen. Er komen experts aan het woord zoals Hans Bruyninckx van het Europees Milieu Agentschap, weerman Frank Deboosere en klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele.

Z-Water, vanaf 4 september elke dinsdagavond op Kanaal Z. Deze reeks loopt in samenwerking met het overlegplatform en kenniscentrum VLARIO.

 

Kanaal Z en Canal Z brengen als enige businesszenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 320.000 kijkers en op weekbasis 1.100.000 kijkers (bron CIM audimetrie by Transfer).
 

Contact Alex Coene
Netmanager Kanaal Z

 

Tel +32 2 467 57 17  
E-mail alex.coene@roularta.be