Grootschalige enquête 'Ik ga Bouwen & Renoveren'

15 januari 2018

Wonen in 2018? Het einde van de 'woning voor het leven'

Een grootschalige enquête van het magazine Ik ga Bouwen & Renoveren stelt enkele opmerkelijke contradicties vast over de woonmarkt in 2018. De tendens naar kleiner en dichter bij elkaar wonen zet zich duidelijk verder. Ook het energieverbruik wordt een belangrijk thema. Maar de bereidheid om het energieverbruik te verbeteren is er niet. De woonmarkt van 2018 wordt duidelijk een markt van kopen en verkopen.

De huizenmarkt wordt de jongste jaren gekenmerkt door een evolutie naar kleiner wonen. Bovendien neemt het belang van inbreiding en verdichting, of het dichter bij elkaar wonen, steeds toe. Toch blijkt uit de enquête van Ik ga Bouwen & Renoveren dat bij bijna de helft van de respondenten de alleenstaande woning nog steeds de voorkeur geniet. Een wens die de komende jaren nochtans onbetaalbaar dreigt te worden in ons land.

Een andere contradictie situeert zich op energievlak. Alleen maar 51% van de bevraagde personen is zeer tevreden met het energieverbruik van zijn woning, maar nog geen 20 procent is bereid om werken uit te voeren om deze situatie te verbeteren. Dat geeft aan dat de energiekost van de modale woning aanzienlijk blijft.

Tot slot blijkt dat mensen niet langer hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen. Het merendeel van de bevraagde personen is al niet meer aan zijn eerste woning toe en bijna twee derde van hen geeft aan dat ze op termijn een nieuwe verhuis overwegen. Vaak richting modernere, kleinere woningen, die meer comfort bieden. Slechts 23 procent geeft aan dat ze een woning zouden willen kopen en renoveren!
De volledige resultaten van de enquête worden dieper toegelicht in het magazine dat verschijnt op 18 januari, in een nieuw maandelijks dossier over kopen en verkopen.

Over Ik ga Bouwen & Renoveren
Ik ga Bouwen & Renoveren is het enige bouwtijdschrift voor particulieren. Het verschijnt tien keer per jaar en snijdt de meest uiteenlopende onderwerpen aan in verband met individuele huisvesting, of het nu gaat om nieuwbouw of renovaties, huizen, lofts of appartementen. Het tijdschrift wordt op 30.000 exemplaren gedrukt en verschijnt in het Nederlands en het Frans. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en in supermarkten. Volgens de laatste CIM-cijfers (Centrum voor Informatie over de Media) bereikt het tijdschrift bijna 200.000 lezers per nummer.
 

 

Contact Eric Cloes
Hoofdredacteur Ik ga Bouwen & renoveren

Jos Grobben
Directeur magazines

Tel +32  2 702 71 37 +32 2 702 46 75
E-mail eric.cloes@roularta.be jos.grobben@roularta.be