GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - Roularta Media Group biedt aan haar aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend en maakt de voorwaarden bekend

21 mei 2024

Roularta Media Group biedt aan haar aandeelhouders de mogelijkheid van een keuzedividend en maakt de voorwaarden bekend

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie, verspreiding of openbaarmaking anderszins, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Zwitserland of Zuid-Afrika, of enige andere staat of rechtsgebied waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving of naar enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan.

Uitkering van het dividend voor boekjaar 2023 – keuzedividend in aandelen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Roularta Media Group  NV (de Vennootschap) heeft op 21 mei 2024, alle agendapunten met de noodzakelijke meerderheid goedgekeurd, waaronder ook de uitkering van het brutodividend van 1,00 EUR voor het boekjaar 2023.

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft, in het kader van het toegestane kapitaal, besloten om de aandeelhouders van de Vennootschap, bij wijze van een keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun dividendvordering, rekening houdend met een aftrek van 30% roerende voorheffing (ongeacht de reële toepassing van een vrijstelling of vermindering1), verbonden aan bestaande aandelen (zijnde coupons nr. 20) (de Dividendrechten) in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap (het Keuzedividend).

Overzicht van de voornaamste kernmerken van het keuzedividend

1. KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE AANDEELHOUDER
De aandeelhouder heeft in het kader van het Keuzedividend de keuze tussen:

  • de inbreng van zijn Dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap in ruil voor nieuwe aandelen (de Nieuwe Aandelen);
  • uitbetaling van het dividend in geld; of
  • een combinatie van beide voorgaande opties.

Aandeelhouders die tijdens de keuzeperiode geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen het dividend in ieder geval in geld ontvangen.

2. UITGIFTEPRIJS EN RATIO
De uitgifteprijs per Nieuw Aandeel bedraagt 9,10 EUR (de Uitgifteprijs).

De Uitgifteprijs komt overeen met het volume gewogen gemiddelde van de koers van het aandeel van de Vennootschap zoals dagelijks gepubliceerd op Euronext Brussel (“VWAP”) gedurende de periode van donderdag 2 mei  2024 t.e.m. donderdag 16 mei  2024, zijnde 10,99 EUR per Nieuw Aandeel, onder aftrek van de bruto dividendenwaarde van 1,00 EUR per aandeel en met inhouding van een korting van 8,91 % zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Om één Nieuw Aandeel te verkrijgen moeten de netto-dividendvorderingen verbonden aan 13 bestaande aandelen (zijnde 13 coupons nr. 20) worden ingebracht.

3. KEUZEPERIODE

  • Aanvang keuzeperiode: 24 mei april 2024 om 9:00 uur (CET).
  • Afsluiting keuzeperiode: 7 juni 2024 om 16:00 uur (CET).
  • Op of rond 12 juni 2024 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen worden vastgesteld.
  • Vanaf 12 juni 2024 zal het dividend in geld worden uitbetaald.

4. AANTAL NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN EN BEDRAG VAN DE KAPITAALVERHOGING
De Nieuwe Aandelen, die in het kader van het Keuzedividend zullen worden uitgegeven, zullen van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen. Zij zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, met inbegrip van wat de dividendrechten betreft (met coupon 21 aangehecht).

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het kader van het keuzedividend zullen er maximum 906.584 Nieuwe Aandelen worden uitgegeven.

De totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen zal 8.249.914,40 EUR bedragen.

De Vennootschap heeft alvast kennisgenomen van het voornemen van haar referentie-aandeelhouder, de NV Koinon, die op heden een belang aanhoudt in de Vennootschap van 71,17%, om haar dividendrechten in te brengen in de Vennootschap in het kader van het Keuzedividend.

Gelet op het feit dat de Uitgifteprijs de fractiewaarde van de bestaande aandelen (met name 6,09 EUR) overschrijdt, zal de Uitgifteprijs ten belope van het bedrag van de fractiewaarde volledig worden toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap en ten belope van het saldo aan de onbeschikbare reserverekening “uitgiftepremie”, onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.

Bijkomende informatie kan u downloaden via de onderstaande link naar de website van Roularta Media Group NV: https://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/keuzedividend

Over Roularta Media Group

Roularta Media Group (RMG) is een beursgenoteerde multimediagroep met meer dan 1.200 medewerkers en een totale omzet van 323 miljoen euro. In België is RMG marktleider op het vlak van magazines in het Nederlands en in het Frans. In Nederland heeft RMG de op één na grootste portfolio van magazinemerken. In Duitsland is RMG marktleider in media voor het publiek van vijftigplussers. RMG heeft een hypermoderne offsetdrukkerij, Roularta Printing, die alle grote mediabedrijven bedient in de Benelux en de omringende landen. RMG bezit krachtige digitale tools, zoals de app ‘Mijn Magazines’, met een digitale kiosk, een 24/24 website met input van alle redacties en abonnementen toegankelijk voor de hele familie. Met het duurzaamheidsprogramma Roularta Cares is RMG een trendsetter op het vlak van duurzaamheid in de mediasector. 

Roularta Media Group betreedt met de 8ste plaats - als één van de sterkste stijgers -, de top 10 van de meest aantrekkelijke werkgevers in België en dit volgens de recentste Employer Brand Research (2024) uitgevoerd door Randstad.

---

1 Voor meer detail rond de behandeling van eventuele vrijstellingen inzake roerende voorheffing, wordt verwezen naar sectie 2.15 van het informatiememorandum inzake het Keuzedividend.