Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering

16 juni 2020

Roularta Media Group NV heeft op 19 mei 2020 haar Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering gehouden, weliswaar achter gesloten deur wegens COVID-19. Alle voorstellen van besluit werden aangenomen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om hierbij ook een stand van zaken te geven.

Roularta wordt geïmpacteerd door Covid-19. Eerste prioriteit is de veiligheid van alle medewerkers, klanten en leveranciers op de verschillende sites. Er werden vele maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. De richtlijnen werden strikt opgevolgd waardoor de continuïteit van de activiteiten is verzekerd.

In de drukkerij werden de activiteiten grotendeels normaal verdergezet gedurende de lock-down periode dankzij de inzet van de medewerkers. Tijdens de maanden maart en april werden tal van externe drukorders geannuleerd. Sinds mei is er opnieuw een aangroei van het aantal externe drukorders, maar is dit nog niet terug op een ‘pre-Covid-19 niveau’. Interne drukorders werden steeds tijdig gedrukt en in de markt gezet. Covid-19 heeft geen impact op de installatie van de nieuwe drukpers, die zoals voorzien vanaf november 2020 operationeel zal zijn.

De abonnementen inkomsten zijn sterk gestegen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Dit dankzij het succesvol implementeren van de abonnementen strategie bij de Women Brands, het uitrollen van de New Deal bij de News & Business Brands, het verlangen van de Belgische bevolking naar kwalitatieve magazinemerken tijdens de lock-down en de integrale consolidatie van Senior Publications NV (Plus magazine) sedert maart 2020. Een tendens die hopelijk versterkt wordt.

De losse verkoop ligt in lijn met vorig jaar. Vele verkooppunten konden hogere verkoopcijfers optekenen. Jammer genoeg waren ook verschillende verkooppunten tijdens de lock-down periode gesloten.

De reclame-inkomsten werden geïmpacteerd tijdens de tweede helft van de maand maart en de maand april. Ook werden alle evenementen in deze periode geannuleerd. De verschijning in print van ‘De Zondag’ werd gedurende enkele weken opgeschort. Sinds 3 mei ligt De Zondag terug bij de verschillende verdeelpunten. Deze heropstart is goed verlopen. ‘De Streekkrant’ verschijnt terug vanaf 20 mei en dit dankzij de heropening van de vele handelszaken.

Ook Mediafin (50% Roularta- De Tijd/L’Echo) vertoont sterkere inkomsten uit de lezersmarkt t.o.v. vorig jaar, maar dit wordt teniet gedaan door de daling in de reclame-inkomsten.
Dank zij de sterke resultaten van de eerste twee maanden van het jaar 2020 is het resultaat YTD april bijna op het niveau van 2019. De Covid-19 effecten op reclame, evenementen en extern drukwerk zullen echter zwaarder wegen dan de gestegen inkomsten uit de abonnementen. Dit betekent, vanaf de tweede helft van maart, een belangrijke impact op omzet, EBITDA en netto resultaat. De volatiliteit van de reclamemarkt en de zwaar geïmpacteerde event-business blijft de voorspelbaarheid beperken voor de rest van het jaar. Een nieuwe update volgt bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten in augustus
.
De sterke balans van Roularta, zowel qua liquiditeit als solvabiliteit, vormt de goede en solide basis voor de toekomst van de groep.

De Raad van Bestuur levert een deel van haar bestuurdersvergoeding voor het jaar 2020 in. Ook het management van Roularta Media Group doet afstand van haar bonus als teken van solidariteit met de vele collega’s in het statuut van tijdelijke werkloosheid in de maanden maart, april en mei.

De Algemene Vergadering heeft ook bevestigd dat er over het boekjaar 2019 geen dividend wordt uitgekeerd.

Contact
Xavier Bouckaert
CEO

E-mail Xavier.Bouckaert@roularta.be
Contact
Rik De Nolf
Voorzitter Raad van Bestuur

E-mail
Rik.De.Nolf@roularta.be