Kerncijfers per aandeel

Print
OMSCHRIJVING
 in euro
2012 2013 (*)
herwerkt
2014 2015 2016
Eigen vermogen
- aandeel van de Groep
27,61 23,00 11,48 16,63 17,76
EBITDA (Operationele cashflow) 2,96 2,38 2,79 2,69 2,75
EBIT 0,45 1,21 1,76 2,51 1,99
Nettoresultaat RMG -0,14 -4,64 -11,41 5,16 1,72
Nettoresultaat RMG na verwateringseffect -0,14 -4,64 -11,41 5,14 1,70
Brutodividend 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
           
Koers/winst (P/E) (2) 7,89 7,32 7,87 10,12 15,01
           
Aantal aandelen op 31/12 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123 13.141.123
Gewogen gemiddeld aantal aandelen 12.483.273 12.483.273 12.483.273 12.486.031 12.515.767
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 12.483.273 12.483.273 12.483.273 12.517.300 12.611.966
Hoogste koers 18,00 14,50 14,30 25,10 26,93
Koers eind december 10,32 10,77 12,25 24,50 24,32
Beurskapitalisatie in miljoen euro op 31/12 135,62 141,53 160,98 321,96 319,59
Jaarlijks volume in miljoen euro 11,41 7,98 6,00 25,90 25,66
Jaarlijks volume in aantal 845.362 662.284 489.755 1.516.330 1.069.743

(*) Herwerkt ingevolge retrospectieve toepassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten en toepassing van IFRS 5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
(2) Winst = courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen.