Kerncijfers per aandeel

Print

OMSCHRIJVING
 in euro

2011

2012

2013 (*)
herwerkt
2014

2015

Eigen vermogen
- aandeel van de Groep

27,93

27,61

23,00

11,48

16,63

EBITDA

4,932,96

2,38

2,79

2,69
REBITDA5,593,76

2,77

3,153,83
EBIT

2,75

0,451,211,76

2,51

REBIT4,30

2,23

2,14

2,53

3,14

Nettoresultaat RMG

1,15

-0,14

-4,64

-11,41

5,16

Nettoresultaat RMG na
verwateringseffect

1,14

-0,14

-4,64

-11,41

5,14

Courant nettoresultaat
geconsolideerde
ondernemingen

2,431,311,47

1,56

2,42

Brutodividend0,350,000,000,000,50
      

Koers/winst (P/E) (2)

6,017,897,327,87

10,12

      

Aantal aandelen op
31/12

13.141.123

13.141.123

13.141.12313.141.12313.141.123

Gewogen gemiddeld
aantal aandelen

12.577.676

12.483.273

12.483.27312.483.27312.486.031

Gewogen gemiddeld
aantal aandelen na
verwateringseffect

12.623.09312.483.27312.483.27312.483.27312.517.300

Hoogste koers

29,79

18,0014,5014,3024,76

Koers eind december

14,60

10,32

10,77

12,25

24,50

Beurskapitalisatie in
miljoen euro op 31/12

191,86

135,62141,53

160,98

321,96

Jaarlijks volume in
miljoen euro

41,8911,417,986,0025,90

Jaarlijks volume in
aantal

1.942.961

845.362

662.284

460.558

1.516.330

(*) Herwerkt ingevolge retrospectieve toepassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten en toepassing van IFRS 5 Beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
(2) Winst = courant nettoresultaat geconsolideerde ondernemingen.