Geschiedenis

Print

Sus Verleyen, de hoofdredacteur waarmee Knack écht begon.

Magazines

België had geen Newsweek, geen Business Week, geen Sports  Illustrated, geen newsmagazine, geen businessmagazine, geen sportmagazine.

In 1971 loopt het eerste Vlaamse nieuwsmagazine van de persen. Het weekblad Knack betekent voor Roularta meteen de eerste stap naar diversificatie. Rik De Nolf doet op dit ogenblik – naast zijn vader - zijn intrede in het bedrijf. Hij wordt in 1972 directeur van de afdeling magazines.

De groep wordt versterkt door de inbreng van de familie Louis Claeys. Zijn zoon Leo Claeys wordt in 1972 directeur van de afdeling drukkerij en later ook van de afdeling Gratis Pers.

De redactie van Knack zit in Brussel en daar opent Roularta ook een kantoor voor de nationale reclamewerving.

Wat de gratisbladen betreft, sluit Roularta verder overeenkomsten voor advertentiewerving met uitgevers die actief zijn in regio's waar Roularta geen eigen edities heeft, zodat een totale dekking van heel Nederlandstalig België wordt gerealiseerd.

In 1975 verschijnt voor het eerst het tweewekelijkse financieel-economisch blad Trends. Een klein jaar later is de Franstalige tegenhanger er: Trends/Tendances. Voor het eerst wordt Roularta actief in het Franstalige landsgedeelte.

In maart 1980 start Roularta met een sportmagazine waarvan in 1981 ook een Franstalige editie verschijnt. Na verschillende samenwerkingsverbanden en experimenten zal Roularta in 2001 definitief kiezen voor de wekelijkse titel Sport/Voetbalmagazine  – Sport/Foot Magazine, met de inhoudelijke klemtoon op voetbal maar tegelijkertijd aandacht voor topsport.

1e Sport

1e Trends

1e Knack

In 1983 verschijnt Weekendblad, een lichtvoetiger blad met aandacht voor film, cultuur en maatschappij. Dat wordt in 1984 als tweede magazine bij Knack gevoegd en heet voortaan Knack Weekend, het Vlaamse lifestyle magazine.

Nog in 1983 wordt het Franstalige Le Vif Magazine opgestart. Naar analogie met Knack komt hier ook een Weekend Le Vif. In 1986 sluit Roularta een samenwerkingsakkoord met de Franse groep L'Express en heet het nieuwsmagazine voortaan Le Vif/L'Express. Na de overname van Pourquoi Pas? (1988) wordt dit magazine geïntegreerd in Le Vif/L'Express.

In 1987 past Roularta door groeiend succes de periodiciteit van Trends Magazine aan: het is voortaan het wekelijks businessmagazine. De drie "weekly newsmagazines", Knack , Trends en Sportmagazine (LeVif/L'Express, Trends Tendances, Sport/Foot Magazine) zijn een feit.

Dankzij een samenwerking met het Franse Bayard Presse komt er in 1988 een blad voor actieve senioren. Het succesverhaal van  het Franse Notre Temps zal in het buitenland worden uitgerold. In eigen land krijgt het maandblad in 2001 een nieuwe titel: Plus Magazine. Met Bayard als partner neemt Roularta verder in 1994 het Franstalige tv-blad Télépro over.

In 2000 komt bij Knack na Knack Weekend nu nog een derde magazine in één en hetzelfde pakket: Knack Focus. Dit is een entertainmentblad met cultuur,  film, muziek, boeken en theater  en met de complete radio- en tv-programma's. Focus Le Vif volgt in 2008.

Najaar 2002 start Nest, een country magazine met vijf redactionele pijlers: country living, huis & tuin, spijs & drank, hobby, mode & gezondheid. De Franstalige tegenhanger komt er na overname van het maandblad Tempo Verde.n het Franse magazine. 

In 2004 neemt Roularta de uitgeverij Press News over met het maandblad  Royals voor de Belgische, Nederlands en Franse markt. Door deze stap wordt Roularta Media Group ook een speler in het marksegment van de zogenaamde peoplemagazines.

In 2004 wordt Media Office overgenomen, een uitgever gespecialiseerd in praktische publicaties voor wie gaat bouwen of
verbouwen, met onder andere het maandblad Ik ga Bouwen/Je vais Construire.

In 2008 wordt Bodytalk gelanceerd, een maandblad in het Nederlands en in het Frans met vier belangrijke pijlers : Gezondheid, Eten, Bewegen, Psychologie.

In 2011 krijgt het weekblad Trends zes keer per jaar een lifestyle-magazine Trends Style.

En ook in 2011 wordt het lifestyle-magazine The Good Life gelanceerd, de Nederlandstalige editie van het Franse magazine.