Aandeelhoudersstructuur

Print

Op heden zijn er van het totaal aantal uitstaande aandelen 9.395.068 aandelen op naam.

Het aandeelhouderschap is op heden als volgt verdeeld:

 Datum van kennisgeving

Aantal aandelen

%
Koinon Comm. VA(1)

02/07/2015

7.577.010 (2)57,66%
SA West Investment Holding(1)02/07/20152.022.13615,39%
Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA(3)02/03/2015998.7257,6%(3)
Eigen aandelen 641.1504,88%
Individuele en institutionele beleggers 

1.902.102

14,47%

(1) De Comm. VA Koinon en de SA West Investment Holding hebben, in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan. 

(2) De Comm.VA Koinon heeft sinds de kennisgeving nog 204.133 aandelen Roularta verworven, deze verwerving geeft echter geen aanleiding tot een drempeloverschrijding en aangepaste kennisgeving.

(3) Volgens de laatste officiële kennisgeving bedroeg het aandeelhouderschap 9,94%. Uit informatie van Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA is geweten dat het aandeelhouderschap gedaald is tot 7,6%. Deze daling geeft echter geen aanleiding tot een drempeloverschrijding en aangepaste kennisgeving.