Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

 

Aantal aandelen

%
Koinon Comm. VA(1) 7.480.325 56,92%
SA West Investment Holding(1) 2.022.136 15,39%
Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA 998.725 7,6%
Eigen aandelen 612.825 4,66%
Individuele en institutionele beleggers

2.027.112

15,43%

(1) De Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 9.395.068 aandelen op naam.