Aandeelhoudersstructuur

Print

Het aandeelhouderschap is als volgt verdeeld:

 

Aantal aandelen

%
Koinon Comm. VA(1) 7.489.665 56,994%
SA West Investment Holding(1) 2.022.136 15,388%
Bestinver Gestión S.G.I.I.C. SA 998.725 7,600%
Capfi Delen Asset Management NV 439.200 3,342%
Eigen aandelen 603.635 4,593%
Individuele en institutionele beleggers

1.587.762

12,082%

(1) De Comm.VA Koinon en de S.A. West Investment Holding, hebben in hun hoedanigheid van in overleg handelende personen die een akkoord hebben afgesloten aangaande het bezit, de verwerving en de overdracht van effecten, een kennisgeving gedaan.

Van het totaal aantal uitstaande aandelen zijn er 9.398.088 aandelen op naam.