Managementteam

Print

Samenstelling

Het executive management committee vormt samen met het managementteam het uitvoerend management van Roularta Media Group.

De volgende functies maken deel uit van het managementteam:

Rol en bevoegdheden

Het uitvoerend management heeft als opdracht om het management van de groep te verzekeren door:

  • het ontwikkelen en implementeren van de beleidslijnen; 
  • het geven van richting, leiding en steun aan personeelsleden, die deel uitmaken van de verschillende business units en centraal ondersteunende diensten; 
  • het opstellen van budgetten, rapporteren over de resultaten en de stand van zaken van geplande investeringen in hun onderscheiden business-units; 
  • het organiseren en beheren van de centraal ondersteunende diensten, zoals o.m. human resources, juridische dienst, interne audit, budget en management, marketing,...