Inkoop eigen aandelen

Print

In de loop van het boekjaar 2017 werden geen eigen aandelen ingekocht op basis van de statutaire machtiging van de raad van bestuur.
De vennootschap heeft per 31 december 2017 603.635 eigen aandelen in portefeuille, die 4,593 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.