Inkoop eigen aandelen

Print

In de loop van het boekjaar 2019 werden geen eigen aandelen ingekocht op basis van de statutaire machtiging van de raad van bestuur.
De vennootschap heeft 588.960 eigen aandelen in portefeuille, die 4,482 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.