The Green Deal

Print
Greendeal

The Green Deal

Roularta Media Group heeft de Green Deal ondertekend om een bijdrage te leveren aan de natuur. Wij krijgen als bedrijf deskundig advies van Piet Desmet - Natuurpunt Mandelstreek - en Matthieu Foré - Agentschap Natuur en Bos.

Roularta heeft vele stappen gezet de voorbije maanden. Alle realisaties en toekomstige initiatieven kunnen gevolgd worden vanop deze pagina. Ons Roularta programma wil een serieuze bijdrage leveren op vlak van natuur en biodiversiteit ten voordele van de natuur zelf, onze Roularta medewerkers, Stad Roeselare en de buurtbewoners.

Waarom deze Green Deal en waarom inzetten op Biodiversiteit?
Omdat biodiversiteit op het terrein aan jouw bedrijf of organisatie heel wat voordelen oplevert:

  • Biodiversiteit zorgt voor een goede omgevingskwaliteit op en rond de bedrijventerreinen.
  • De biodiversiteit in Vlaanderen staat sterk onder druk, elke onderneming kan hierrond een actie ondernemen.
  • Werken aan biodiversiteit kan op een rechtszekere manier zodat uw bedrijfsvoering gegarandeerd is.
  • Uw acties hebben positieve gevolgen voor ons klimaat, draagt bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht.
  • Uw bijdrage kan zorgen voor een besparing op de onderhoudskosten van het terrein.
  • Biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen laat de werknemers zich o.a. beter in hun vel voelen, bevordert de concentratie en stimuleert de creativiteit.
  • Werken aan biodiversiteit komt het imago van jouw bedrijf of organisatie ten goede. Het maakt een engagement op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen duidelijk.

Veel inspanningen werden reeds gerealiseerd als daar zijn, borders aangeplant, bloemenweiden ingezaaid, bijenkasten geplaatst, nestkasten geïnstalleerd, elektrische laadpalen geplaatst, installeerden het gebruik van stoominstallaties tegen mos en onkruid op de parkings ipv ecologische producten te gebruiken.

Al deze oefeningen passen in het duurzaamheidsprogramma dat we voeren binnen onze drukkerij op vlak van duurzame inkten, gerecycleerd papier, energie zuinige drukpersen.

Voor dit seizoen zal Roularta nu inzetten op het aanplanten van een Urban Forrestery, een bos van ruim 1 ha binnen het centrum van Stad Roeselare, waarbij een deel zal aangeplant worden volgens de Miyawaki-methode van de Japanse Professor Doctor en botanist Akira Miyawaki, de uitvinder van de Tiny Forrest techniek sedert 1980. Professor Miyawaki ontving in 2006 de Blue Planet Prijs*,* een equivalent van de Nobel Prijs in de ecologie. Zo zullen straks in het najaar 2021 door de Roularta medewerkers en hun familie samen met de buurtbewoners en vrijwilligers van Natuurpunt een verzameling van 10.000 à 13.000 eiken, elsen, lijsterbes, linden, hazelaar, meidoorn, ligustrum, essen, esdoorn, enz. worden aangeplant. Al deze initiatieven zullen voorzien worden van informatieve borden en geflankeerd door insectenhotelletjes in de vorm van het logo van Roularta.

De eerste vruchten worden alvast geplukt, de torenvalken hebben 3 jongen en 2 nog uit te broeden eitjes in de torenvalknestkast. Ook de koolmezen vonden hun weg naar hun nestkastjes. Salamanders en kikkers werden gespot en gehoord in de vijver en de wadi. De zandbijen graven hun nestjes in de bloemenheuvels langs de meiboomlaan. De gaai nestelt in de met heesters begroeide bermen. Spreeuwen en grasmussen bezoeken de gras- en bloemenweiden.

De komende maanden zullen alle updates, foto’s, nieuwe realisaties hier terug te vinden zijn. Kom regelmatig eens zien en volg de natuur bij Roularta op de voet.

Het Roularta biodiversiteitsteam