Duurzaamheidsgedragscode

Print

DUURZAAMHEID HAPPIE ENGAGEMENT

Om de duurzaamheidsambities te kunnen realiseren doet Roularta Media Group een beroep op al haar medewerkers om samen mee te bouwen aan een betere wereld voor morgen onder het motto ‘one team, one family, one planet’. Daarom wordt gevraagd aan de medewerkers om zich te engageren tegenover de HAPPIE code:

Hello

 • Voor respect en eerlijkheid

All

 • Voor samenwerking
 • Voor inclusiviteit en diversiteit
 • Tegen discriminatie en pestgedrag

Positiveness

 • Voor positivisme op het werk
 • Voor goede gezondheid en welzijn
 • Voor open communicatie

Property

 • Tegen corruptie, witwas en diefstal
 • Voor duurzame productie, consumptie en groei

Innovation

 • Voor vernieuwing en verbetering

Execution

 • Voor een gezondere planeet
 • Voor een toekomst voor toekomstige generaties

En om zich aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van Roularta Media Group:

Roularta bouwt mee aan slimmere en bewustere generaties via betrouwbare, relevante informatie en doelgerichte activiteiten die duurzaam gedrag stimuleren.

Roularta Media Group streeft naar duurzame economische groei in een strategisch wendbare en op innovatie gerichte organisatie. Het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van medewerkers om zich verder te ontwikkelen in een aantrekkelijke, familiale omgeving met aandacht voor welzijn, continue opleiding en respect voor elkaars eigenheid zijn daarbij prioritair.

Roularta Media Group zet in op verantwoorde productie en consumptie, en kiest bewust voor partners die deze visie delen.

Roularta Media Group kiest resoluut voor een klimaatgericht beleid en streeft naar een significant lagere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2-neutraliteit in 2040.