Trends Family Business

Print

Media kit

Trends Family Business Newsletter is de maandelijkse nieuwsbrief van Trends, specifiek op maat van familiebedrijven. Ruim drie kwart van onze ondernemingen zijn familiebedrijven, ze leveren een derde van het BBP, en staan voor 45% van de tewerkstelling.

Een belangrijk thema het volgende decennium wordt de opvolging. Een kwart van de huidige familiale ondernemers is ouder dan 55 jaar, bijna de helft is al bezig met de opvolgingsthematiek. Hoe familiebedrijven de opvolging aanpakken leest U overvloedig in Trends Family Business Newsletter.

Maar de nieuwsbrief biedt U elke maand opnieuw ook andere thema’s, in hoofdzaak in de vorm van concrete getuigenissen. Willen ze naar de beurs, en hoe rijden ze dat soms hobbelig parcours? Waarom fuseren familiebedrijven, en waarom klikt dat vaak beter tussen familiale in vergelijking met niet-familiale bedrijven? Hoe kunnen families afstand nemen van de dagelijkse operaties, en vanuit de raad van bestuur verder de strategische koers van het familiebedrijf bepalen? Hoe creëren en behouden familiebedrijven met een toenemend aantal aandeelhouders, en dus steeds meer versnippering, de familiale band met het familiebedrijf? Wat met de nieuwe generaties in het familiebedrijf?

U merkt het: Trends Family Business Newsletter is vooral een praktisch gerichte nieuwsbrief, waar familiebedrijven elke maand opnieuw via concrete getuigenissen illustreren hoe zij deze overkoepelende thematiek aanpakken, en er oplossingen voor vinden, of reeds vonden.