Medewerkers

Print

Roularta Media Group zet in op menselijk kapitaal, personeel en freelancemedewerkers.

Het vaste personeelsbestand van Roularta Media Group (Roularta Media Group en 100% dochterbedrijven) per 2022 telt 1.390 mensen, waarvan 722 mannen en 668 vrouwen verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.

Daarnaast doet Roularta Media Group voor het aanleveren van kwaliteitsvolle content een beroep op een uitgebreide groep van meer dan 1.600 freelancejournalisten, grafici en fotografen

One Team, One Family

Onze medewerkers zijn de grote kracht en drijfveer in alles wat het bedrijf realiseert. Wij streven dan ook een duurzame omgang met ons personeel na. We willen hun energie, mogelijkheden, competenties, talenten, engagement en inzet laten sprankelen. Er ook voor zorgen dat zij zich bij Roularta Media Group continu kunnen herbronnen, is de grote ambitie.

We werken hierbij als één team, als één grote familie, waarin iedereen een eigen, specifieke en belangrijke plaats inneemt. Vandaar onze slagzin ‘One Team, One Family’.

Vorming, training & opleiding

Er is blijvende aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Hierop aansluitend voorzien we heel wat opleidingen, intern, extern & digitaal. Roularta Media Group schreef een opleidingsplan uit voor alle medewerkers – terug te vinden op intranet – maar organiseert ook spontaan opleidingen nuttig binnen de organisatie zoals alle corporate trainingen rond Customer Journey. Voor de sales organisatie van de groep zijn regelmatige sales coachings voorzien zodat Accountmanagers zich blijven ontwikkelen.

Daarnaast organiseren we regelmatig vrijblijvende leermomenten / infosessies over algemene thema’s. Onder de noemer ‘Roularta Academy’ organiseerden wij al opleidingen gaande van SEO/SEA, deontologie tot community management enz. Ook krijgen de collega’s via infosessies de kans op de hoogte te blijven van belangrijke aankomende projecten of kunnen zij meer leren over de interne werking van redacties of afdelingen.

BAR HR

Sinds 2019 werd een ‘BAR HR’ ingevoerd voor de medewerkers. Dit is een flexibel verloningssysteem waarbij werknemers het BAR HR-budget kunnen besteden aan bepaalde beloningselementen, opgebouwd rond de pijlers Mobiliteit, ICT & Mobile Devices en Work-Life Balance. Het budget wordt gecreëerd door de omzetting van de premies op ondernemingsniveau ter vervanging van de eindejaars- en koopkrachtpremie in een budget flexibel verlonen.

Fun@Work

Elk jaar organiseert Roularta Media Group events voor alle medewerkers. Dit gaat over de nieuwjaarsrecepties, het Roulartafeest, de Sinterklaasdag en het Sinterklaasfeest. Trots zijn wij ook op onze Roularta Band waarbij collega’s uit verschillende geledingen van de firma een aantal keer per jaar een topprestatie neerzetten.

Het bedrijf richtte een Comité Fun@Work op die de nadruk legt op de sociale rol van de firma. Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, organiseert dit comité activiteiten die het algemeen welzijn van de medewerkers bevorderen. Er is een jaarlijkse actie ‘met de fiets naar het werk’, een jaarlijkse RMG-quizz, een jaarlijkse EHBO-sessie en voor de rest gaat het van infosessies met externe of interne experten, workshops tot sportieve of creatieve activiteiten. Voor elk wat wils.

Verder heeft het bedrijf voor de medewerkers ‘Roulactief’ uitgebouwd. Roulactief haalt de middelen voor haar werking uit activiteiten en uit bijdragen van de werknemers.

  • Roulactief organiseert activiteiten die de medewerkers én hun gezinsleden aanspreken. Deze gaan van museabezoeken, kerstmarkten tot pretparken, concerten of cinemavoorstellingen. In combinatie met een culinair moment van samen zijn.
  • Daarnaast is Roulactief ook een solidariteitsfonds. Bij speciale gebeurtenissen of noodsituaties kan steun worden verleend via acties of de ‘kassa’ van Roulactief.
  • Tot slot schenkt Roulactief een bijdrage aan de seniorenwerking van het bedrijf.

Roularta Media Group vervult een sociale, niet-bedrijfsgebonden rol door te investeren in talent, cultuur en nieuwe initiatieven. Roularta Media Group is bijvoorbeeld een van de stichtende partners van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ dat zich inzet voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar. Diverse initiatieven van verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, etc.) die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad, worden door ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ondersteund. De focus ligt daarbij op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep. Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West- Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group, Focus & WTV, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant/De Zondag, en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.