Medewerkers

Print

Roularta Media Group zet in op menselijk kapitaal, personeel en freelancemedewerkers.

Het vaste personeelsbestand van Roularta Media Group (Roularta Media Group en 100% dochterbedrijven) per 31/12/2019 telt 1.265 mensen, waarvan 712 mannen en 553 vrouwen verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.

Daarnaast doet Roularta Media Group voor het aanleveren van kwaliteitsvolle content een beroep op een uitgebreide groep van meer dan 1.300 freelancejournalisten, grafici en fotografen

One Team, One Family

Onze medewerkers zijn de grote kracht en drijfveer in alles wat het bedrijf realiseert. Wij streven dan ook een duurzame omgang met ons personeel na. We willen hun energie, mogelijkheden, competenties, talenten, engagement en inzet laten sprankelen. Er ook voor zorgen dat zij zich bij Roularta Media Group continu kunnen herbronnen, is de grote ambitie.

We werken hierbij als één team, als één grote familie, waarin iedereen een eigen, specifieke en belangrijke plaats inneemt. Vandaar onze slagzin ‘One Team, One Family’.

Opleiding, informatie en documentatie

Er is blijvende aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Hierop aansluitend voorzien we jaarlijks heel wat opleidingen, dit zowel intern als extern.

Daarnaast organiseren we regelmatig ’s avonds vrijblijvende infosessies over algemene thema’s, vooral in de gezondheidssfeer. Zo hadden we al voordrachten rond voeding, burn-out, slaap,… Er worden op de verschillende sites ook Speakers’ Corners en Academy’s georganiseerd waarbij afdelingen zichzelf en nieuwe initiatieven voorstellen.

BAR HR

Sinds 2019 werd een ‘BAR HR’ ingevoerd voor de medewerkers. Dit is een flexibel verloningssysteem waarbij werknemers het BAR HR-budget kunnen besteden aan bepaalde beloningselementen, opgebouwd rond de pijlers Mobiliteit, ICT & Mobile Devices en Work-Life Balance. Het budget wordt gecreëerd door de omzetting van de premies op ondernemingsniveau ter vervanging van de eindejaars- en koopkrachtpremie in een budget flexibel verlonen.

Fun@Work

Het bedrijf richtte een tiental jaren terug een Sportief Comité op. Aanvankelijk organiseerde dit comité initiatielessen in diverse sporttakken, om zo medewerkers te laten proeven van een voor hen onbekende sport. Vanaf 2013 ging het Sportief Comité een stapje verder en richtte het ook momenten van ontspanning en gezellig samenzijn onder collega’s in met een workshop rond bloemschikken of een workshop over kleurenanalyse. Daarnaast stond het Sportief Comité ook in voor de organisatie van allerlei voordrachten rond actuele gezondheidsthema’s zoals slaap, voeding,…

Omdat de naam Sportief Comité niet meer de lading dekte van de verschillende activiteiten die het organiseerde, werd er op zoek gegaan naar een nieuwe naam. Sinds september 2018 worden alle activiteiten voor collega’s aangeboden onder de naam Fun@Work.

De sociale rol van Roularta Media Group
Roulactief

Voor de medewerkers heeft Roularta Media Group ‘Roulactief’ uitgebouwd. Roulactief haalt de middelen voor haar werking uit activiteiten en uit bijdragen van de werknemers.

Elk jaar organiseert Roulactief tal van activiteiten die de personeelsleden aanspreken. Enkele activiteiten die jaarlijks plaatsvinden zijn de nieuwjaarsreceptie, het Sint-Lucasfeest (personeelsfeest, genoemd naar St.-Lucas, de patroonheilige van de drukkers en de grafische nijverheid), de Sinterklaasdag en het Sinterklaasfeest, uitstappen zoals excursies naar een bepaalde streek, een museumbezoek,…

Daarnaast is Roulactief ook een solidariteitsfonds. Bij speciale gebeurtenissen of noodsituaties kan steun worden verleend via acties of de ‘kassa’ van Roulactief.

Tot slot schenkt Roulactief een bijdrage aan de seniorenwerking van het bedrijf.

Verder vervullen wij een sociale, niet-bedrijfsgebonden rol door te investeren in talent, cultuur en nieuwe initiatieven. Roularta Media Group is bijvoorbeeld een van de stichtende partners van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ dat zich inzet voor kwetsbare jongeren tot 18 jaar. Diverse initiatieven van verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, etc.) die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad, worden door ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ondersteund. De focus ligt daarbij op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep.

‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West- Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group, Focus & WTV, De Krant van West-Vlaanderen, De Streekkrant/De Zondag, en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.