Stakeholders

Print

We kunnen enkel iets realiseren dankzij een goede samenwerking met alle belanghebbenden of stakeholders. Elk op hun manier ondervinden ze invloed van onze activiteiten of producten, of werken ze er zelf op in. Voor ons zijn zij allen belangrijk.

De bijzondere aandacht die Roularta Media Group besteedt aan haar stakeholders, kan geïllustreerd worden aan de hand van The Customer Journey.

Roularta Media Group stelt met haar project The Customer Journey, dat in 2017 werd aangevat, de klant centraal in de volledige werking van het bedrijf onder het motto: samen gaan we niet voor ‘goed’ of ‘beter’, maar voor ‘best’.

In het project The Customer Journey wordt in een eerste fase op twee types klanten gefocust: de lezer en de adverteerder. Per type klant worden afzonderlijke ‘klantenreizen’ uitgewerkt. Bij een klantenreis wordt telkens een analyse gemaakt van de werking van de organisatie vanuit het standpunt van de klant.

FOCUS OP KWALITATIEVE CONTENT VOOR DE LEZER

In het medialandschap staat Roularta Media Group bekend voor haar kwalitatieve content. Met The Customer Journey wil Roularta Media Group het niveau van service aan haar lezers gevoelig opkrikken. Lezers hebben potentieel heel wat vragen die zij snel en correct beantwoord willen zien. Onder impuls van The Customer Journey worden de interne werkprocessen bijgestuurd om dit doel te bereiken. Transparante en duidelijke communicatie met de lezer vormen de bouwstenen om het gewenste niveau van service te bereiken en de tevredenheid van de klant te verhogen.

DE AANGEWEZEN MEDIAPARTNER VOOR ADVERTEERDERS

Roularta Media Group slaagt er sinds jaar en dag in om multimediale oplossingen op maat aan te bieden aan adverteerders. Het hoge aantal mogelijkheden maakt het tegelijk soms danig complex voor de klant om de juiste keuzes te maken. The Customer Journey heeft dan ook tot doel om de adverteerder centraal te zetten en vanuit zijn wensen en verzuchtingen de juiste mediaoplossing aan de klant te bieden.

Adverteerders zijn meer dan ooit op zoek naar creatieve manieren om geloofwaardig en betrouwbaar met hun doelgroepen te communiceren over hun merk, zeker in tijden van fake news en adfraude (fake advertising).

Roularta heeft dan ook al haar opgebouwde expertise inzake native advertising, crossmediale creativiteit en contentmarketing gebundeld in één competentiecenter dat op die manier totaaloplossingen kan uitwerken voor de adverteerder: Roularta Brand Studio.

In nauwe samenwerking met de salesteams van Roularta Media Group, biedt Roularta Brand Studio voor adverteerders creatieve crossmediale totaaloplossingen, op maat van de adverteerder, en in lijn met de doelgroepen en het DNA van de verschillende mediamerken van Roularta Media Group.