Corporate Governance Code

Print

Als multimediaal bedrijf wil Roularta Media Group waarde creëren ten voordele van haar lezers, kijkers, luisteraars, haar klanten-adverteerders, haar medewerkers en haar aandeelhouders.

In het licht hiervan wil NV Roularta Media Group zich als Belgisch beursgenoteerd bedrijf dan ook voegen naar de principes uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. De huidige ‘best practices' inzake deugdelijk ondernemingsbestuur, die Roularta Media Group op heden al toepast,  werden uitgebreid met de principes van de Belgische Corporate Governance Code en werden neergeschreven in het Corporate Governance Charter.  In bijlage vindt u dit charter terug.

Corporate Governance Charter