Inkoop eigen aandelen

Print

In de loop van het boekjaar 2016 werden geen eigen aandelen ingekocht op basis van de statutaire machtiging van de raad van bestuur.
De vennootschap heeft per 31 december 2016 612.825 eigen aandelen in portefeuille, die 4,66 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.