Dividendpolitiek

Print

De algemene vergadering volgt op voorstel van de raad van bestuur inzake de resultaatbestemming een beleid waarbij zij poogt een dividend uit te keren, zonder hierbij het gezonde evenwicht tussen een dividenduitkering en het behoud van de investeringsmogelijkheden uit het oog te verliezen. 

Op de algemene vergadering van 17 mei 2016 zal voorgesteld worden om voor 2015 een brutodividend van 0,50 euro/aandeel uit te keren.