Milieu

Print

Energie 
Roularta Media Group is als enige Vlaamse drukkerij toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid. Dit is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant dat eind 2015 afliep. 

De EBO zet energie-intensieve ondernemingen ertoe aan om vooraanstaand te blijven op het gebied van energie-efficiëntie zonder dat ze hierbij hun competitiviteit ondergraven. Met het ondertekenen van de EBO neemt Roularta verschillende engagementen. Zo dient er onder meer een energieaudit te worden uitgevoerd. Deze audit resulteert in een energieplan waarin (potentieel) rendabele maatregelen en studieprojecten worden beschreven. Ondertussen werkt Roularta met verschillende constructeurs samen met het oog op interessante optimalisaties bij de procesinstallaties. Over de uitgevoerde maatregelen, studies, energieverbruik… moet jaarlijks verslag aan het Verificatiebureau worden uitgebracht. 

Roularta Media Group leverde ook in 2016 belangrijke inspanningen om milieu- en energie-efficiënt te produceren, én te leven.

 

Energie

Roularta Media Group is als enige grafische bedrijf toegetreden tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid. Dit is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant dat eind 2015 afliep.

De EBO zet energie-intensieve ondernemingen ertoe aan om vooraanstaand te blijven op het gebied van energie-efficiëntie zonder hierbij hun competitiviteit te ondergraven.  Met het ondertekenen van de EBO verbindt het bedrijf zich tot het nemen van verschillende engagementen.

In 2016 werd het energieplan i.f.v. de EBO aanvaard. Aansluitend werd een eerste monitoringverslag ingediend.

                         

In 2016 koos het bedrijf er ook voor inspanningen te doen om de ISO 50001-norm te behalen. Deze norm legt de procedures vast voor energiemanagement in bedrijven. Het programma sluit aan op alle aspecten waarmee efficiënt energie kan worden beheerd. Bovendien wordt daar een opvolgingstraject voor de lange termijn aan toegevoegd. Dat garandeert dat de eerder uitgevoerde inspanningen verder worden opgevolgd en gecontroleerd. We kunnen dan ook bijkomende initiatieven nemen, mocht dit nuttig of nodig zijn. Op deze manier doen we echt belangrijke inspanningen voor het milieu.

De eerste stap in dit proces werd in 2016 gezet, nl. met de uitvoering van een gap-analyse. Deze bracht de werkpunten aan het licht zodat we in 2017 gericht verder kunnen gaan naar het behalen van de norm.

 

Milieuvergunning Brussels Media Center (BMC), Haren

De milieuvergunning voor deze site eindigt in april 2018. De aanvraag tot hernieuwing moet uiterlijk een jaar vooraf worden ingediend. 2016 werd dus een voorbereidend jaar van deze aanvraag.

Naast het bekijken van de verschillende vergunde aspecten, bracht deze milieuvergunning een aantal grotere deeldossiers met zich mee. Zo moest o.m. een energie-audit worden gemaakt. Daarnaast was er nog de parkeereffectenstudie en de mobiliteitsstudie. Deze laatste bracht ons ertoe de mobiliteitsbrochure van een update te voorzien. In deze brochure vermelden we alle vestigingen van het bedrijf, met daarbij aangegeven hoe deze sites bereikbaar zijn, o.m. via het openbaar vervoer. De diverse vervoersmogelijkheden, met hun voor- en nadelen, komen hierin uitgebreid aan bod.

Voor de site BMC zijn er alvast diverse mogelijkheden met trein, tram, bus.

 

Blue-bike

Aandacht voor vervoer en milieuvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden, is er in het bedrijf al langer. Zo stapten we in het aanbod van Blue-bike in. Onze medewerkers kunnen voor hun na-traject bij het openbaar vervoer gratis gebruik maken van een ‘blauwe fiets’ die ze aan het station kunnen ophalen en ’s avonds terugbrengen. Blue-bike staat in voor het onderhoud van de fietsen en biedt zelfs gratis pechbijstand. Het zorgt voor zorgeloze verplaatsingen, een hapje sport tijdens de dag en een emissie-loze verplaatsing!

 

Aanleg groenzone Roeselare, Meiboomlaan

Naast de drukkerij en loskades, ligt nog een braakliggend terrein van 5,61 ha. Bij de heraanleg kozen we voor de creatie van een agrarisch landschap binnen een stadsomgeving. Het landschap bevat o.m. glooiingen in de vorm van bloemenweides waartussen verschillende graspaden lopen. De geluidsbuffer werd tot in het landschapspark doorgetrokken. In 2016 werden de zones van de bloemenweides ingezaaid met Japanse haver, die snel zorgde voor een mooie grondbedekking, maar ook een goede voorbereiding biedt op de bloemenweides en ongewenste pionierskruiden vermijdt.

Daarnaast zijn er ook een weide, bomenrijen en een poel voorzien.

De keuze van de bomen, bloemen en streekeigen planten zorgt voor een maximale voedselvoorziening voor allerlei insecten, vogels, eventueel vleermuizen, … De poel en ondiepe grachten bieden een broedplaats voor amfibieën.