Milieu

Print

Energie 
Roularta Media Group is als enige Vlaamse drukkerij toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) van de Vlaamse overheid. Dit is de opvolger van het benchmark- en auditconvenant dat eind 2015 afliep. 

De EBO zet energie-intensieve ondernemingen ertoe aan om vooraanstaand te blijven op het gebied van energie-efficiëntie zonder dat ze hierbij hun competitiviteit ondergraven. Met het ondertekenen van de EBO neemt Roularta verschillende engagementen. Zo dient er onder meer een energieaudit te worden uitgevoerd. Deze audit resulteert in een energieplan waarin (potentieel) rendabele maatregelen en studieprojecten worden beschreven. Ondertussen werkt Roularta met verschillende constructeurs samen met het oog op interessante optimalisaties bij de procesinstallaties. Over de uitgevoerde maatregelen, studies, energieverbruik… moet jaarlijks verslag aan het Verificatiebureau worden uitgebracht. 

Roularta engageert zich ook om een zorgsysteem op te starten voor nog meer bewustwording, engagement en sensibilisering rond efficiënt energiegebruik bij medewerkers. 

Regelgeving inzake bestrijdingsmiddelen 
De aanwezigheid van groen op de bedrijfsterreinen zorgt voor een aangename verpozing voor medewerkers, buren, bezoekers,… Voor het groenonderhoud worden sporadisch bestrijdingsmiddelen gebruikt. De producten die hiervoor worden ingezet, zijn sinds 2015 onderworpen aan een nieuwe wetgeving. Alleen erkende producten zijn toegelaten, er moeten heel wat gebruiksgegevens worden bijgehouden, en de gebruiker kan dergelijke producten enkel nog aankopen indien hij over een fytolicentie beschikt. Roularta toetste de nieuwe wetgeving af bij de firma’s die instaan voor het tuinonderhoud op de verschillende sites. Er werden eveneens afspraken gemaakt over de verdere opvolging. 

Overleg met de overheid 
In het kader van de hernieuwde milieuvergunning en de ‘bijzondere voorwaarden’ hierin, deed Roularta het nodige voor een waterstudie en de opstelling van een detergentenboekhouding, dit conform de Europese verordening. Voor de aanpak en de opstelling van de detergentenboekhouding werd een beroep gedaan op een erkend deskundige. 

Voor beide was er vaak contact/aftoetsing met de overheid of de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC). Voor het opvolgingsprogramma zijn er contacten met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

CLP-regelgeving
Van elk chemisch product dat in het bedrijf wordt gebruikt, wordt een productveiligheidsfiche opgevraagd. Deze fiche is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een stof of preparaat, en de preventiemaatregelen voor het veilige gebruik ervan op het werk en ten overstaan van het milieu. Daarin zijn de CLP-voorschriften (Classification, Labelling en Packaging) opgenomen met de nieuwe pictogrammen, de Hazard- en Precautionzinnen en de nieuwe opslagbepalingen. Roularta deed het nodige voor een strikte toepassing van deze wetgeving.

Jaarlijks volgt een update van de informatie over de medische risico’s van de producten. Het risiconiveau bleef in 2015 relatief laag. Dit wordt bovendien nog bevestigd door de luchtmetingen die worden uitgevoerd en waarvan de resultaten steeds ruim onder de grenswaarden blijven.

Op de risico’s van het gebruik van chemicaliën werd nog eens gewezen tijdens het medisch toezicht van de productiemedewerkers (jaarthema voor 2015). De bedrijfsarts gebruikte daarvoor een handige samenvattende brochure.